Kalbinu Šiaurę

Šiaurės šalių literatūros savaitė yra Šiaurės šalių asociacijų „Norden” sąjungos vykdomas projektas. Projektas skirtas skaitymo skatinimui – garsiniam parinktam teksto skaitymui, pasakojamosios tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteka šiame projekte dalyvauja dvidešimt pirmą kartą ir su knyga „kalbina ” Šiaurę.

Šių metų tema „Kalėdos Šiaurėje“, skaitėme švedų rašytojos Astrid Lindgren knygos „Emilis Iš Lionebergos“ ištrauką.

Klasės valandėlė „ Žodis ir šviesa“ vyko penktokams. Šis garsinis skaitymas organizuojamas pirmąją Šiaurės šalių literatūros savaitės dieną. Knygos ištrauką „Pirmadienis,  gruodžio dvidešimt šešta, kai Emilis nuniokojo Kathultą ir pagavo vilkduobėje Komandorą“ garsiai skaitė bibliotekos darbuotojos Jolantą  Čelnienė ir Danutė Petkuvienė.

Šeštokams vyko bibliotekos ir mokomojo lietuvių literatūros dalyko integruota pamoka „Kalbinu Šiaurę“. Pamoką vedė   bibliotekos vedėja Danutė Petkuvienė ir mokytoja Birutė Mozurkevičienė. Pamokoje buvo ugdomos  kūrybiškumo, pažinimo, kultūrinė kompetencijos.

4a, 4b, 4e, 3a klasių mokiniai ir jų klasių vadovės skaitydami  Astrid  Lindgren knygos „Emilis iš Lionebergos“ ištrauką pasinėrė į įsivaizduojamus įvykius, erdvę, laiką, veiksmus. Apibūdino veikėjų jausmus, išryškino knygos veikėjų vertybes.

Mokiniai susipažino su Šiaurės šalių literatūra ir rašytojų kūryba. Skaitymo skatinimo valandėlę organizavo ir vedė bibliotekos vedėja Danutė Petkuvienė.

 

Danutė Petkuvienė

Scroll to Top