Metodinės tarybos susirinkimas–mokslo metų veiklos aptarimas

Birželio 20 dieną metodinė taryba rinkosi aptarti mokslo metų veiklas. Įvadinėje dalyje kalbėjo metodinės veiklos koordinatorė pavaduotoja V. Bivainienė, kuri gražiai atsiliepė apie metodinės tarybos darbą. Mokyklos direktorė J. Lazdauskienė taipogi labai palankiai įvertino šios savivaldos grupelės pastangas, savo ruožtu esame dėkingos mokyklos vadovei už idėjų palaikymą ir bendradarbiavimą.

Metodinės tarybos pirmininkė V. Janonienė pasisakydama pateikė pavyzdžius, iliustruojančius visos tarybos ir savo indėlį į metodinę veiklą progimnazijoje. Metodinių grupių pirmininkės R. Petraitienė, L. Valuckienė, N. Bekerienė, A. Paulauskienė, B. Kelpšaitė–Mozurkevičienė, P. Vitkevičienė ir L. Totilienė išsamiai apibendrino metodinių grupių mokytojų per mokslo metus nuveiktus darbus–jų tokia gausybė: mokinių pasiekimai, dalyvavimas konferencijose, įvairių renginių, varžybų, konkursų organizavimas, pamokų stebėsena, dalyvavimas stažuotėse ir stažuočių dalyvių priėmimas, pranešimų skaitymas,  integruotos ir atviros pamokos, ugdymo turinio atnaujinimo planavimas ir įgyvendinimas.

Susumuoti rezultatus–tikslinga ir verta,  artėjant taip laukiamų atostogų startui tai atlikome su malonumu.

Janonienė

Scroll to Top