Mokytojų stažuotė „Šaltinyje“

Antrus mokslo metus tęsiame programos „Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“ įgyvendinimą. 

Šių metų gegužės 23-24 dienomis „Šaltinio“ progimnazijoje vyko respublikos bendrojo ugdymo mokytojų tarpmokyklinės stažuotės veiklos. Sulaukėme viešnių iš Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokyklos, Šiaulių Salduvės  ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijų. Stažuotės dalyvės stebėjo atviras integruotas pamokas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, dalyvavo priešmokyklinio ugdymo sporto žaidynių renginyje, edukacijoje Tauragės atviros prieigos STEAM centre, dalijosi patirtimi vaiko individualios pažangos (VIP) vertinime. Viešnias sužavėjo mūsų progimnazijos aktyvi ir kūrybiška bendruomenė, mokyklos gamtosauginė veikla, STREAM savaičių projektai.

Edukacinių mokyklos erdvių pristatymas, stebėtų atvirų veiklų ir vaiko individualios pažangos vertinimo sistemos aptarimas, diskusijos  įvairiomis ugdymo proceso organizavimo temomis su mokyklos direktore Jūrate Lazdauskiene, pavaduotojomis Asta Bikneriene ir Vijolyta Bivainiene vyko visos dviejų dienų intensyvios stažuotės metu. 

Ekskursija po Tauragės senamiestį su direktoriaus pavaduotoja ūkiui, gide edukatore Irina Sadauskiene, pokalbis prie arbatos puodelio jaukioje miesto kavinukėje sustiprino profesinę draugystę tarp skirtingų respublikos mokyklų mokytojų. Apibendrinta dviejų dienų stažuotės patirtis. Surinktos idėjos, įgytos patirtys bus pristatytos projekto dalyvių mokyklų bendruomenėms, išdiskutuotos, pritaikytos savo mokyklų ugdymo organizavimo procesuose.

Vilma Kačiušė

Scroll to Top