Pilietinė iniciatyva „Traukinys į nežinią“

Birželio 14- oji – įsimintina lietuviams diena- tai Gedulo ir vilties diena. Šiemet minimos 83-iosios pirmųjų Lietuvos gyventojų trėmimo metinės, kai 1941 m. per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai įsitraukė į pilietinę iniciatyvą „Traukinys į nežinią“. Moksleiviai mokėsi, o šiandien mokykloje vykusiame minėjime dainavo tremtinių dainas, kuriose atsiskleidžia meilė ir ilgesys paliktam kraštui, atimtiems namams, prarastiems artimiesiems, viltis sugrįžti į gimtąją šalelę; gamino trėmimo simbolius – traukinius ar traukinių vagonus. Mokyklos aktų salėje 5-8 klasių mokiniai stebėjo literatūrinę kompoziciją „Traukinys į nežinią“. Grupė 7a ir 8d klasės moksleivių jautriai pasidalijo išlikusių gyvų tremtinių vaikų prisiminimais apie trėmimo iš namų momentus, apie tai, kaip šeimos nariai buvo atplėšti vienas nuo kito, kokiomis sąlygomis tremtiniams teko dardėti į tolimąjį Sibirą. Trėmimo baisumų nepatyrusiems buvo jautru klausytis, kaip vagonuose mirdavo ir gimdavo… Buvo prisimenami gyvenimo tremtyje baisumai – nepakeliamas šaltis, badas, sunkūs darbai, kuriuos reikėdavo dirbti ir ligotiems, ir seniems, ir vaikams … Tremtinius visą laiką lydėjo viltis sugrįžti. Deja, gyvų grįžo mažiau nei pusė ištremtųjų. O tie, kurie grįžo, sunkumų užgrūdinti, visomis jėgomis kabinosi į gyvenimą Lietuvoje.

Taigi šiandien, birželio 14-ąją, prisiminėme mūsų šalies istoriją, pagerbėme buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones. Istorinė atmintis turi būti gyva.

Mokytojos Loreta Lauciutė ir Vilija Maslauskienė

Scroll to Top