Priešmokyklinukų vasaros stovykla „Mažais žingsneliais į vasarą“

Birželio 17-21 dienomis vyko būsimų priešmokyklinukų vasaros stovykla „Mažais žingsneliais į vasarą“. Stovyklos veikloms ir idėjoms įgyvendinti  finansavimą skyrė Tauragės rajono savivaldybė pagal  vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programą.

Būsimiems priešmokyklinukams artėjant rudeniui gali atsirasti šiek tiek nerimo, nes keičiasi ugdymo aplinka, grupės draugų kolektyvas, mokytojai, todėl stovyklos tikslas buvo palengvinti būsimų priešmokyklinukų adaptaciją mokykloje, geriau pažinti vieni kitus.

Ugdytiniai gerai jautėsi bendraamžių ir mokytojų draugijoje, noriai atliko užduotis – tyrinėjo aplinką ir bendradarbiavo, žaidė judrius žaidimus, mokėsi gražaus elgesio ir kantrybės. Vasaros stovyklos veiklų metu tobulėjo vaiko asmenybė, atsiskleidė saviraiška ir kūrybiškumas, lavėjo kalba, plėtėsi žodynas, formavosi fizinio aktyvumo, rūpinimosi savo sveikata įgūdžiai, ugdėsi ne tik pažinimo, bet ir socialinė-emocinė-sveikos gyvensenos kompetencijos.

Trumpa, bet pilna įspūdžių ir įtraukiančių veiklų priešmokyklinukų vasaros stovyklėlė įvyko ir pavyko! Stovyklavimo patirtis – susipažinimo-draugystės veiklos ir grupės vėliavos kūrimas, kūrybinės dirbtuvėlės su gamtine medžiaga, Olimpinė diena stadione, Vandens diena ir „burbuliada“ Kartų parke,  2 km žygis pėsčiomis į Oko mišką ir rytinės mankštos gryname ore, „Ryto rato“ pokalbiai grupės draugų būryje ilgam išliks vaikų atmintyje ir nuotraukose.

Saugios ir turiningos vasaros, būsimieji priešmokyklinukai, iki susitikimo rudenį!

PUG mokytojų ir mokytojų padėjėjų kolektyvas

Scroll to Top