Programavimo savaitė 2021

Mūsų mokykloje vis dar tęsiasi pasaulinė Programavimo savaitė 2021 (CodeWeek), esame užregistravę 25 programavimo veiklas: https://codeweek.eu/events. Mokytojai organizatoriai-entuziastai savo suplanuotas programavimo veiklas tęs ir po rudens atostogų, nors oficialiai paskelbtas CodeWeek laikas iki 10-24. Mokykla šioje iniciatyvoje dalyvauja septinti metai. Programavimas svarbus mums visiems. Mūsų ateičiai. Mes iš tikrųjų galime daugiau, nei vien tik vartoti skaitmeninį turinį. Mes galime įgyvendinti pačias beprotiškiausias idėjas ir sukurti tokius dalykus, kurie atneštų džiaugsmo kitiems. Todėl stengiamės įtraukti į programavimo veiklas kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių ir neapsiriboti oficialiai paskelbtu laiku.
Žemėlapiai_2021
Šiais metais populiariausios programavimo veiklos susijusios su darnumu ir gamtosauga. Pradinių klasių mokiniai „mokė“ dirbtinį intelektą „švarinti“ vandenyną (1c), programavo gėlių „auginimą“ (2a), saugią kelionę po miestą (2c), rašė kodą agentui, gelbstinčiam nuo gaisro. 6 klasių mokiniai per IT programuoja interaktyvius žaidimus „Išgelbėk vandenyną nuo šiukšlių“, 8 klasių mokiniai — interaktyvius, jutiklinius žaidimus apie darnumą su gamta.
Nuotraukos 1, 2, 3, 4, 7, 8
Sveikatos ir judėjimo temą palietė 5 klasių mokiniai programuodami blokeliais šokį „Odė programavimui“. Per kūno kultūros pamokas naudodami Scratch mokiniai tęsia virtualios klasės mankštos kūrimą, nagrinėja programavimo žingsnelius, lygina juos su sporto žingsniais. Programavimo veiklos įtrauktos į kalbų mokymą — per lietuvių ir anglų kalbų pamokas 8-okai aptaria programavimo kalbų ypatumus, pagrindines programavimo sąvokas, sakinių struktūrą. 5-8 kl. mokiniai perskaitytų knygų santraukas koduoja QR kodais ir kuria elektroninę mini biblioteką bendraklasiams. 7-okai per anglų kalbą su programavimo priemone – mBlock 5 kuria rūpinimosi šeima idėjų struktūrą, o per IT programuoja savęs, kaip įdomios asmenybės, prisistatymus. Per anglų k. ir geografijos pamokas 6-8 klasių mokiniai kuria ir patys sprendžia Kahoot testus, programuodami kuria istorijas. Per anglų k. pradinukai dalyvauja eTwinning programavimo projekte. Programavimas įtrauktas ir į tiksliuosius mokslus: 5-okai kodavimo žingsnelių mokėsi finansinio raštingumo pamokose, 8-okai matematikos žinias panaudoja programuodami Phyton kalba, 8c — susipažindami su micro:bitais.
Nuotraukos 5, 6, 9, 10, 11
Kviečiu į programavimo savaitės Europoje ir visame pasaulyje iniciatyvas įsitraukti dar daugiau mūsų mokyklos bendruomenės narių — mokytojų, tėvelių, vyresniųjų mokinių. Tapkite programavimo savaitės ambasadoriais-veiklų organizatoriais. Norintys savarankiškai mokytis programuoti, resursų rasite čia: https://codeweek.eu/resources/CodingAtHome. O visų mokinių artimiausia informacinio mąstymo veikla laukia nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 10 d. — tarptautinis konkursas „Bebras 2021“. Sėkmės!

EU programavimo savaitės veiklų „Šaltinio“ progimnazijoje koordinatorė Nanija Bekerienė

Scroll to Top