„eTwinning“ projektai

Projekto tikslas: plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes  mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir  Lietuvos mokyklomis.

Uždaviniai:

 • Skatinti novatoriškų bendradarbiavimo metodų taikymą bei kokybiškų pedagoginių metodų mainus ir stiprinti kalbų mokymąsi bei kultūrų dialogą.
 • Prisidėti prie mokytojų profesinio tobulinimo, sudarant jiems sąlygas aktyviai dalyvauti bendradarbiavimo projektuose, bendruomenių veiklose ir specialiuose mokymuose.
 • Padėti mokytojams lavinti savo profesinius įgūdžius naudojantis IKT pedagoginiais ir bendradarbiavimo įrankiais.
 • Remti ir toliau plėtoti Europos mokytojų ir mokyklų tinklus.

Projekto partneriai: Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigos.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje programos „eTwinning“ pradžia: 2014 m.

Projekto progimnazijoje tikslinė grupė: 7-14 metų bendrojo lavinimo mokiniai.

Vykdomos veiklos: „eTwinning“ mokytojai organizuoja projektines veiklas mokiniams.

Pripažinimas: programa „eTwinning“ vertina mokytojų, mokinių ir mokyklų atliktą darbą teikdama nacionalinius ir Europos kokybės bei „eTwinning“ mokyklos ženklelius, „eTwinning“ apdovanojimus. Programos „eTwinning“ europiniai apdovanojimai – tai aukščiausias įvertinimas mokytojams ir mokiniams už jų puikų darbą programoje „eTwinning“.

Progimnazijoje vykdyti projektai apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais nuo 2016 m., Europos kokybės ženkleliais – nuo 2018 m.

2022 metų spalio 18 dieną sėkmingai startavo naujas tarptautinis projektas eTwinning platformoje „Cultural Heritage in the Modern World “. („Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje“). Projekto koordinatoriai anglų kalbos mokytoja Laineda Zakarienė. Projekto partneriai iš Graikijos, Latvijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Rumunijos, Albanijos ir Lietuvos.

Projekto tikslas – pagilinti anglų kalbos žinias, mokiniai sužinos apie partnerių šalių istoriją ir kultūros paveldo objektus, išmoks naudotis EdPuzzle,Padlet ir kitomis programomis, įgis tarptautinės bendradarbiavimo patirties.

Kiekvienos projekto partnerės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų, atliks veiklas pagal numatytą veiklų planą:

Mokiniai:

 • mokinių, mokytojų prisistatymas (Padlet sienoje)
 • šalies, mieso, mokyklos pristatymas; (Padlet sienoje)
 • kurs projekto logotipus ir aktyviai dalyvaus logotipo, geriausiai atitinkančio projekto idėją, rinkimuose;
 • pasveikins vieni kitus, sukurdami Kalėdinius ir Naujametinius atvirukus;
 • dalyvaus nuotoliniuose susitikimuose;
 • internete, knygose ieškos informacijos apie paveldo objektus savo ir partnerių šalyse. Aprašymus su nuotraukomis patalpins ant Padlet sienos ;
 • kurs elektroninę knygą;
 • reflektuodami gebės įsivertinti savo indėlį projekte.

Mokytojai:

 • partnerių paieška;
 • koordinuos projektą, dalinsis idėjomis ir gerąja patirtimi;
 • aktyviai bendraus ir bendradarbiaus su projekto partneriais socialiniuose tinkluose ir eTwinning puslapyje;
 • bendradarbiaudami su kolegomis, integruos veiklas į mokomuosius dalykus;
 • konsultuos ir padės mokiniams įvairiose veiklose;
 • viešins projekto veiklą mokyklos ir respublikiniuose renginiuose.

Projekto metu bus sukurta bendras filmas, elektroninė knyga, interaktyvus plakatas Padlet sienoje „Cultural Heritage in the Modern World “.

2022 metų lapkričio 3 dieną mokykloje pradėtas įgyvendinti tarptautinis eTwinning projektas „Towards Inclusive Environmental Sustainability“ (Inkliuzinio aplinkos tvarumo link) Projektas tęsis iki 2023 metų balandžio mėnesio. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Laineda Zakarienė. Partneriai iš Ispanijos, Turkijos, Italijos, Graikijos, Lenkijos. Dalyviai: pradinių klasių mokinių komandos.

Projekto tikslas – pagilinti anglų kalbos ir darbo su IT įgūdžius, supažindinti mokinius su aplinkos tvarumo problemomis, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti tarptautinėje komandoje.

Kiekvienos projekto partnerės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų, atliks veiklas pagal numatytą veiklų planą:

Mokiniai:

 • mokinių, mokytojų prisistatymas (Padlet sienoje)
 • mieso, mokyklos pristatymas; (Padlet sienoje)
 • kurs projekto logotipus ir aktyviai dalyvaus logotipo, geriausiai atitinkančio projekto idėją, rinkimuose;
 • pasveikins vieni kitus, sukurdami Kalėdinius atvirukus su Canva programėle;
 • dalyvaus nuotoliniuose susitikimuose;
 • integruos įvairių dalykų žinias interaktyviuose žaidimuose;
 • dalyvaus nuotolinėse forumuose;
 • kurs interaktyvų kalendorių;
 • kurs plakatą „Towards Inclusive Environmental Sustainability;
 • kurs elektroninę knygą apie gamtos tvarumą su Story Jumper;
 • reflektuodami gebės įsivertinti savo indėlį projekte.

Mokytojai:

 • partnerių paieška;
 • koordinuos projektą, dalinsis idėjomis ir gerąja patirtimi;
 • aktyviai bendraus ir bendradarbiaus su projekto partneriais socialiniuose tinkluose ir eTwinning puslapyje;
 • bendradarbiaudami su kolegomis, integruos veiklas į mokomuosius dalykus;
 • konsultuos ir padės mokiniams įvairiose veiklose;
 • viešins projekto veiklą mokyklos ir respublikiniuose renginiuose.

Projekto metu bus sukurta bendra elektroninė knyga, filmas, kalendorius, 10 auksinių taisyklių  plakatas ,,Towards Inclusive Environmental Sustainability“.

2023 metų sausio 3 dieną mokykloje pradėtas įgyvendinti tarptautinis eTwinning projektas „From me and you to us“. Projektas tęsis iki 2023 metų gegužės mėnesio. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Laineda Zakarienė. Partneriai iš Turkijos, Graikijos, Bulgarijos.  Dalyviai: pradinių klasių mokinių komandos.

Projekto tikslas – pagilinti anglų kalbos žinias, supažindinti mokinius su kitų šalių tradicijomis, papročiais, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti tarptautinėje komandoje.

Kiekvienos projekto partnerės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų, atliks veiklas pagal numatytą veiklų planą.

 Mokiniai:

 • mokinių, mokytojų prisistatymas (Padlet sienoje)
 • šalies, mieso, mokyklos pristatymas; (Padlet sienoje)
 • kurs projekto logotipus ir aktyviai dalyvaus logotipo, geriausiai atitinkančio projekto idėją, rinkimuose;
 • pasveikins vieni kitus, sukurdami Kalėdinius atvirukus;
 • dalyvaus nuotoliniuose susitikimuose;
 • kurs interaktyvų kalendorių;
 • kurs bendrą internetinį žaidimą;
 • kurs bendrą dėlionę;
 • kurs elektroninę knygą;
 • reflektuodami gebės įsivertinti savo indėlį projekte.

Mokytojai:

 • partnerių paieška;
 • koordinuos projektą, dalinsis idėjomis ir gerąja patirtimi;
 • aktyviai bendraus ir bendradarbiaus su projekto partneriais socialiniuose tinkluose ir eTwinning puslapyje;
 • bendradarbiaudami su kolegomis, integruos veiklas į mokomuosius dalykus;
 • konsultuos ir padės mokiniams įvairiose veiklose;
 • viešins projekto veiklą mokyklos ir respublikiniuose renginiuose.

Projekto metu bus sukurta bendras filmas, kalendorius, elektroninė knyga, internetinis žaidimas, dėlionė.

Projekto nuorodos:

Nacionalinė svetainė – www.etwinning.lt.

„Facebook“ – eTwinning Lietuva.

Europinis portalas – www.etwinning.net.

Projektą įgyvendina: Švietimo mainų paramos fondas su ugdymo įstaigomis.

Projekto mokykloje koordinatorė: anglų k. mokytoja Laineda Zakarienė

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Biknerienė

Scroll to Top