Projektas „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“

 

Nuo 2021 metų kovo mėnesio mokykla dalyvauja projekte „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“, kurio tikslas – pilietiškai aktyvi visuomenė.

Projekto uždaviniai:

1) 20–yje Lietuvos mokyklų įdiegti demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas (individualus pokalbis su klasės mokytoju, klasės susirinkimas, mokyklos susirinkimas, teisingumo komitetas), kurių pagrindu mokiniai taptų aktyviais mokyklos bendruomenės nariais, įsitrauktų į mokyklos sprendimų priėmimą ir gebėtų inicijuoti pokyčius, spręsti problemas.

2) Sukurti sąlygas mokiniams „išžaisti“ demokratijos veikimo principus ir procesus dalyvaujant edukaciniame MINI miesto žaidime, kuriame pagrindiniais miesto veikėjais bus vaikai: jie patys kurs miesto valdžią, užsidirbs pinigų, kuriuos galės išleisti čia pat mieste veikiančioje parduotuvėje, kavinėje ar kino teatre.

3) Dalintis pilietinio ugdymo gerosiomis praktikomis su Lietuvos pedagogais ir tėvais. Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra 7–16 metų vaikai, taip pat pedagogai, mokyklų administracijos darbuotojai, mokinių tėvai.

Mokomės, projekto partneriai dalijasi patirtimi, kaip diegti mokykloje demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas, kurios mokinius moko pilietinio ugdymo per praktinę kasdienę veiklą. Bendradarbiaujame su Demokratine mokykla, lankėmės pas juos ir stebėjome veiklas. Koordinatoriai lankėsi mūsų mokykloje, dalinosi patirtimi.

Scroll to Top