Projektas „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“

Mokykla įsijungė į naują projektą „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“. Kovo 24 d. įvyko pirmasis susitikimas, skirtas aptarti demokratinio ugdymo svarbą. Projekto tikslas – pilietiškai aktyvi visuomenė. Projekto uždaviniai:

1) 20–yje Lietuvos mokyklų įdiegti demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas (individualus pokalbis su klasės mokytoju, klasės susirinkimas, mokyklos susirinkimas, teisingumo komitetas), kurių pagrindu mokiniai taptų aktyviais mokyklos bendruomenės nariais, įsitrauktų į mokyklos sprendimų priėmimą ir gebėtų inicijuoti pokyčius, spręsti problemas.

2) Sukurti sąlygas mokiniams „išžaisti“ demokratijos veikimo principus ir procesus dalyvaujant edukaciniame MINI miesto žaidime, kuriame pagrindiniais miesto veikėjais bus vaikai: jie patys kurs miesto valdžią, užsidirbs pinigų, kuriuos galės išleisti čia pat mieste veikiančioje parduotuvėje, kavinėje ar kino teatre.

3) Dalintis pilietinio ugdymo gerosiomis praktikomis su Lietuvos pedagogais ir tėvais. Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra 7–16 metų vaikai, taip pat pedagogai, mokyklų administracijos darbuotojai, mokinių tėvai.

Mokysimės diegti mokykloje demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas, kurios mokinius mokytų pilietinio ugdymo per praktinę kasdienę veiklą mokykloje, kad mokiniai pajustų, kas yra realus net ir mažų sprendimų priėmimas, darantis įtaką bendruomenės gyvenimui.

Projektas finansuojamas Europos Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių fondo) programos dalis.

 

Vijolyta Bivainienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė

 

 

Scroll to Top