Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“

Tauragės „Šaltinio“ progimnazija informacines technologijas pradiniame ugdyme aktyviai diegia nuo 2010 m.

 Kaip tobulėjome/augome?

Progimnazija yra viena iš šešių mūsų šalies pilotinių mokyklų, kūrusių ir jau 2010-2012 metais išbandžiusių „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme“ organizavimo metodiką.

2018 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijavo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Pirminis šio projekto tikslas buvo sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir jį išbandyti dešimtyje mokyklų.

1 etapas (2017 m. vasaris — 2018 m. rugpjūtis) Mūsų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų komanda patenka į pirmąjį  respublikos mokyklų dešimtuką, kuris bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro (UPC) mokslininkų, užsienio partnerių, švietimo ekspertų, mokytojų praktikų komandomis, kūrė ir išbandė mokomąją medžiagą, teikė siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijosi gerąja patirtimi.

2 etapas (tęstinė veikla)  (2018 m. rugsėjis —2022 m. gegužė). Ugdymo plėtotės centras (nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro projekto veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA))  tęsia/vykdo  projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, yra  įgyvendinama veikla ,,Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ metu pradėti darbai), pradinio ugdymo informatikos integruoto turinio kūrimas, programos rengimas, išbandymas, diegimas, gerosios praktikos/patirties sklaida. Mūsų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų komanda tęsia/vykdo pradėtus darbus informatikos ugdymo tobulinime jau respublikos pradinio ugdymo mokytojų komandų šimtuke.

Daugiau apie projektą rasite čia:

https://informatika.ugdome.lt/lt/apie/

http://itsvietimas.vgtu.lt/wp-content/uploads/2019/04/AZdanevi%C4%8Dien%C4%97_pradines.pdf

Dabartis. Kaip mums sekasi?

Progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai mokosi informatikos ir kūrybinio programavimo „VEDLIAI“ tęstinėse studijose. Savo patirtį ir įgytas žinias pritaiko/išbando/įgyvendina su mokiniais informatikos pamokose. Pradinio ugdymo mokytojų komanda rengia seminarus-mokymus mokyklos, rajono, apskrities ir respublikos pradinių klasių mokytojams, dalijasi gerosios praktikos sklaida rajono ir respublikiniuose leidiniuose, nuo 2019 m. inicijavo ir organizuoja IT olimpiadas rajono 1–4 klasių mokiniams. Pradinių klasių mokiniai nuo 2015 m.  aktyviai dalyvauja ES programavimo savaitėje „Code Week“. Progimnazijoje vyksta „Robotikos“ būrelio užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams, priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai programuoti mokosi „Robotikos akademijoje“.

Vilma Kačiušė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekto koordinatorė progimnazijoje

 

 

Scroll to Top