Rajoninės mokinių folklorinių šokių varžytuvės „Kelk kojeles tonke“

2024 m. kovo 28 dieną po metų pertraukos į „Šaltinio“ progimnaziją sugužėjo būrys šokėjų, kurie puoselėja tradicinius šokius – net 52 poros iš Tauragės rajono mokyklų. Visi šokėjai varžėsi PRADEDANČIŲJŲ grupėje. Tai nedidelę patirtį turintys šokėjai. Jie pašoko net keturis tradicinius šokius: „Vėdars“, „Tancius“, „Lelinderis“ ir „Drėbinikė“. „Aušros“ progimnazijai atstovavo trys poros, jas paruošė mokytoja Dinara Jogminienė. Tarailių progimnazijai atstovavo aštuonios poros, jų mokytoja Indrė Gedminienė. Ji taip pat mokė šokių tris poras iš Jovarų pagrindinės mokyklos. Dar viena pora dalyvavo iš Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių skyriaus, juos mokė šokti mokytoja Rima Liorančienė.  Ji taip pat paruošė šešias poras iš Žygaičių gimnazijos. 31 pora atstovavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijai (mokytoja Alma Rumšienė). Varžytuvėms grojo „gyva“ muzika, tai „Šaltinio“ progimnazijos kapela, vadovaujama muzikos mokytojo Kazio Bivainio. Dalyvius pasveikino mūsų mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė, padrąsinimo žodį dalyviams tarė Tauragės švietimo centro vyriausioji specialistė Vilma Vaičekauskienė. Na, o atsakingą darbą dirbo komisija, kuriai tikrai nelengva buvo iš 52 porų atrinkti  finalui tik 6 poras. Šiais metais komisijos narės buvo net iš Aukštaitijos.  Komisijos pirmininkė –Aukštaitijos-Žemaitijos etnografinio regiono konsultantė Lina Vilienė, etnomuzikologė, Panevėžio kraštotyros muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja, Panevėžio folkloro ansamblio „Raskila“ vadovė. Nariai: Agnė Leleivienė – Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinio vadovė, suaugusių folkloro ansamblio „Rūtela”, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Virsnia” vadovė,  Pagėgių savivaldybės kultūros centro Šilgalių folkloro ansamblio ,,Kamana” vadovė Aksavera Mikšienė, Pagėgių kultūros centro choreografijos specialistė ir liaudiškų šokių kolektyvų vadovė Gražina Paliokienė , Ona Juozefa Biknerienė ilgametė liaudiškų šokių šokėja ir visuomenininkas, buvęs Skaudvilės teatro aktorius Virgilijus Kulikauskas. Po pasirodymo ir „tankaus kojelių kilnojimo“  išrinktos 6 poros, kurios gegužės 4 dieną atstovaus Tauragės rajonui šalies folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė 2024“. Sveikiname ir linkime sėkmės Tarailių progimnazijos porai Elzei Lingaitytei ir Nojui Grinkevičiui (mokytoja Indrė Gedminienė), Žygaičių gimnazijos porai Augustei Statkutei ir Adrijui Genučiui (mokytoja Rima Liorančienė), „Šaltinio“ progimnazijos poroms: Emai Ivaščenko ir Kajui Odminui, Martynai Krakytei ir Pijui Bartkui, Emai Eičaitei ir Aidenui Žygaičiui, Emilei Valuckytei ir Jokūbui Steigvilui (mokytoja Alma Rumšienė). Visi dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis, mokytojai ir komisijos nariai –padėkomis bei rėmėjų dovanomis. Renginį kiekvienais metais remia Tauragės rajono savivaldybė. Nuoširdžiai ačiū visiems – administracijai, kolegoms, tėveliams, vertinimo komisijai – už pagalbą organizuojant šį renginį. Visiems linkiu ramių ir jaukių artėjančių švenčių.

Alma Rumšienė, šokio mokytoja

Scroll to Top