Respublikinis moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konsursas-paroda „Kūryba ir savivaiška asmenybės dvasiniam pasauliui“

Balandžio 29 d. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje vyko respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konsurso-parodos „Kūryba ir savivaiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ tema „Šventosios Dvasios simbolis“ uždarymo šventinis renginys, kurio metu buvo paskelbti konkurso laimėtojai.

Konkursą jau šeštus metus organizavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų komanda, Tauragės švietimo centras ir jo padalinys STEAM atviros prieigos centras. Konkurso tikslas – skatinti mokinių meninę ir dvasinę saviraišką bei STEAM ugdymo dalykų integraciją. Šiais metais konkurse dalyvavo 110 mokinių iš 33 respublikos ugdymo įstaigų, kuriuos ruošė 49 mokytojai. Uždarymo renginys prasidėjo skaitovo Roko Kaminsko 8c klasės mokinio žodžiais iš Šventojo Rašto ir progimnazijos 8d klasės merginų ansamblio giesme, kurioms vadovauja muzikos mokytojas Darius Gricius. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos Direktorė Jūratė Lazdauskienė, Tauragės švietimo centro metodininkė Vilma Vaičekauskienė ir konkurso organizatorė technologijų mokytoja Audra Paulauskienė. Paskelbus laimėtojus mokiniams buvo įteikti diplomai ir laureatų prizai, o mokytojams padėkos raštai. Specialius prizus laureatams kūrė ir pagamino progimnazijos technologijų mokytoja Jūratė Černeckytė. Renginį su savo giesmėmis užbaigė 4b klasės mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojo Dariaus Griciaus ir tikybos mokytojos Viktorijos Juknaitės – Davidavičės.

Viktorija Juknaitė – Davidavičė

Scroll to Top