Saugaus interneto savaitė „Šaltinyje”

Baigėsi saugaus Interneto savaitė progimnazijoje. Ši savaitė — tai puiki proga pabrėžti kibernetinės saugos svarbą ir suteikti mokiniams įrankius bei žinias, reikalingas saugiam elgesiui internete.

Per informatikos pamokas 5-8 klasių mokiniai susipažino su skaitmeniniais pėdsakais internete, tyrinėjo savo skaitmeninį pėdsaką bei atpažino kitų žmonių savybes pagal jų skaitmeninius profilius, diskutavo apie internetinį sukčiavimą, duomenų bei asmeninės informacijos saugą, atlikdami praktinę užduotį mokėsi naudoti dezinformacijos ir melagienų atpažinimo požymius. Namų darbams mokiniai gavo užduotį pasidalinti su savo šeimos nariais informacija bei patyrinėti šeimos skaitmeninį pėdsaką tam, kad visa šeima galėtų padidinti savo saugumą internete.

7-8 klasių mokiniai aiškinosi dirbtinio intelekto sąvokas, DI technologijos principus, naudą ir grėsmes, etines problemas. 7-okai dalyvavo respublikinėje nuotolinėje pamokoje „Ar DI pakeis žmogų?“.

Toliau mokinių laukia teminiai bei kūrybiniai projektai: aukšto saugumo lygio slaptažodžių kūrimo laboratorija, programėlės saugiam foto kadrui parinkti kūrimas. 7-8 klasių mokiniai kurs skaitmeninį meno kūrinį pasitelkdami DI, o atrinkti geriausi kūriniai dalyvaus respublikiniame skaitmeninių piešinių konkurse „AI, čia su AI“.

Smalsiems: https://youtu.be/kGqFwXmB8Xs (melagienų atpažinimo požymiai linksmai); https://www.security.org/how-secure-is-my-password/ (slaptažodžių saugumo lygio pasitikrinimas).

Saugaus interneto savaitė primena mums, kad kiekvienas vartotojas turi asmeninę atsakomybę už savo elgesį ir saugumą internete. O informuotumas, atsargumas, kritinis mąstymas ir etiškas bendruomenės dalyvavimas yra esminės priemonės ne tik kovojant su kibernetiniais nusikaltimais bet ir užtikrinant saugų interneto naudojimą kiekvienam.

Ačiū mano.vedliai.lt platformai už metodinę medžiagą pamokoms, Šiaulių techninės kūrybos centro inžinerinių kūrybinių dirbtuvių mokytojui G. Jazdauskui už atvirą respublikinę pamoką.

Nanija Bekerienė, informatikos ir matematikos mokytoja metodininkė

Scroll to Top