Šimtametė knygos dvasia

Netradicinė lietuvių literatūros pamoka buvo skirta Knygnešio dienai pažymėti. Šią dieną pagerbiami žmonės, kurie keturiasdešimt metų platino draudžiamą lietuvišką žodį ir raštą.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 3c, 4d, 4a, klasių mokiniai ir klasių vadovės klausėsi  bibliotekininkės Danutės Petkuvienės pasakojimo apie Knygnešystės XIX a. veiklos vykdymą. Apie 1864-1904 metus, kai buvo draudžiama spausdinti, platinti  ir skaityti lietuvišką knygą. Žymiausią Knygnešį Jurgį Bielinį.

Knygnešių dieną turi tik Lietuva. Kovo  16-oji yra Knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena, todėl jo garbei atsirado ši data.

Mokinai pamatė  šimtametes knygas iš bibliotekininkės sukauptos kolekcijos. Knygas, kuriais lietė Knygnešių rankos. Sužinojo trumpą kiekvienos knygos turinį ir istoriją. Viena knyga parašyta gotikos šriftu. Pamokoje buvo ugdoma pažinimo ir kultūrinė kompetencijos.

Mikalojus Daukša rašė: „Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją,- užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę“.

Danutė Petkuvienė

Scroll to Top