STREAM savaitė „Klimato kaita“

2021-11-15 — 2021-11-19

Klasių darnumo iššūkius kūrybiškai ir ekologiškai pateikti ant klasės durų.

5 klasės potemė „Spintos istorija“
Pirmadienis (Bendra veikla visiems su klasės auklėtoju)
1. Turimų žinių pasimatavimas.
2. Savaitės pristatymas. Darnumas. Darnaus vystymosi svarba.
3. Video peržiūra „Didžiapėdžio vaikis 2“ ir filmo aptarimas.
4. Atsakingų mokinių komandų sudarymas: 1) už maišelių siuvimą (3 maišeliai nuo klasės: du iš nenaudojamų skėčių audinio ir vienas iš kitų rūšių tekstilės atliekų, tinkamų daugkartiniam naudojimui); 2) už Kahoot viktorinos apie savaitės veiklas parengimą (su klasės vadovo pagalba, iki penktadienio).
5. Darnumo iššūkio išsikėlimas — „nuo spintos tvarkymo iki atsakingo vartojimo“. 6. Video youtube peržiūra, kaip rūbus tvarko japonė Marie Kondo (anglų kalba)
7. ND: praktinė veikla – spintų tvarkymas, jos metu – rūbų statistikos rinkimas (matematikai). Atsinešti matematikos pamokai priemones: A4 formato lapas langeliais, spalvoti rašikliai, pieštukas, liniuotė, trintukas, rašymo priemonė.
Antradienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1 pam. Išvyka į STEAM centrą.
2 pam. Žmogaus sauga ir fizinis ugdymas – kokios grėsmės kyla tvarkantis namuose, bei pratimų, atliekamų tvarkant rūbus, aptarimas, darymas, žingsnių skaičiavimas einant į STEAM centrą, …
3 pam. Matematika – rūbų statistikos vaizdavimas diagramose.
Trečiadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1 pam. Gamta ir žmogus ir technologijos. Audinių pažinimas, jų rūšys ir savybės (skėčių audinių pritaikymo galimybės, prikeliant antrajam gyvenimui).
2 pam. Istorija. Audinių istorija.
3 pam. Lietuvių kalba. Ketureilių kūrimas apie rūbus, batus ir skėčius — grupiniai darbai.
Technologijų KONSULTACIJA dėl maišelių siuvimo (už tai atsakingų mokinių komanda; 109 kab.).
Ketvirtadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1 pam. Muzika. Sukurtų ketureilių pristatymas įvairiais muzikos stiliais arba kt. gamtos temomis.
2 pam. Informatika ir dailė. Piešinys-plakatas, skatinantis mažinti vartotojiškumą (tekstilės) — publikuoti padlet sienoje
3 pam. Dorinis ugdymas. Šv. Rašto nagrinėjimas, pokalbiai apie dalijimąsi, kam galima paaukoti nereikalingus rūbus.
Penktadienis (veiklos su klasės auklėtoju)
1. Refleksija – asmeninės ūgties pasimatavimas: klausimynas Google formoje (tas pats, kaip pradžioje).
2. Pasiūtų maišelių paroda (pristatymas parodai į 109 kab.).
3. Virtualios parodos apžiūra ir jos aptarimas
4. Kahoot viktorina apie savaitės veiklas.
Įsivertinimas ir vertinimas mokytojų nuožiūra.

6 klasės potemė „Namų ūkis“ (Atliekos. Vandens, elektros sunaudojimas)
Pirmadienis (Bendra veikla visiems su klasės auklėtoju)
1. Turimų žinių pasimatavimas.
2. Savaitės pristatymas. Darnumas. Darnaus vystymosi svarba.
3. Video peržiūra „Didžiapėdžio vaikis 2“ ir filmo aptarimas.
4. Atsakingų mokinių komandų sudarymas: 1) už maišelių siuvimą (3 maišeliai nuo klasės ir likusių skėčio dalių „prikėlimas antram gyvenimui“); 2) už Kahoot viktorinos apie savaitės veiklas parengimą (su klasės vadovo pagalba, iki penktadienio).
5. Darnumo iššūkio išsikėlimas — diena be atliekų ( 5 diena dokumente)
Antradienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1 pam. Geografija. Video peržiūra, užduočių atlikimas.
2-3 pam. Matematika integruota su gamta ir žmogumi (2 pam.). Namų ūkio resursų (vanduo, elektra) statistiniai fiksavimai ir vaizdavimas diagramose, mokesčių skaičiavimas, probleminiai uždaviniai susiję su tema (praktiniam darbui pasiruošimas vyksta iki STREAM savaitės; stebėjimai ir fiksavimas bent 3 dienas).
Technologijų KONSULTACIJA dėl daugkartinių maišelių siuvimo ir likusių skėčio dalių panaudojimo (3 maišeliai + likusių skėčio dalių kūrybiškas panaudojimas — pristatymas parodai į 109 kab.).
Trečiadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
Išvyka į STEAM centrą.
1 pam. Istorija ir dailė (integruota). Iliustruota „Elektros atėjimo į namus istorija“. 2-3 pam. IT (2 pam.). Taupymo ženklų, plakatų kūrimas (elektros, popieriaus ir vandens taupymas tualetuose, klasėse).
4 pam. Muzika. Dainavimas ir grojaraščio apie šviesos, vandens šaltinius sudarymas.
Ketvirtadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1-2 pam. Lietuvių kalba (2 pam.). Ketureiliai išteklių taupymo tematika.
3 pam. Dorinis ugdymas – „Kodėl žmogui pavesta prižiūrėti pasaulį?“.
4 pam. Anglų kalba – “How to be Eco-friendly?“ Patarimų, pasiūlymų kūrimas. 5 pam. Rusų/vokiečių kalba – teminio žodyno kūrimas.
Penktadienis (veiklos su klasės auklėtoju)
1. Refleksija – asmeninės ūgties pasimatavimas: klausimynas Google formoje (tas pats, kaip pradžioje).
2. Pasiūtų maišelių paroda (pristatymas parodai į 109 kab.).
3. Virtuali paroda padlete ir jos aptarimas (ketureilių ir ženklų-plakatų:
4. Kahoot viktorina apie savaitės veiklas.
Įsivertinimas ir vertinimas mokytojų nuožiūra.

7 klasės potemė „Mano šeimos transporto priemonės“ (mašinos, mopedai, motociklai, paspirtukai…)
Pirmadienis (Bendra veikla visiems su klasės auklėtoju)
1. Turimų žinių pasimatavimas.
2. Savaitės pristatymas. Darnumas. Darnaus vystymosi svarba.
3. Video peržiūra „Didžiapėdžio vaikis 2“ ir filmo aptarimas.
4. Atsakingų mokinių komandų sudarymas: 1) už maišelių siuvimą (3 maišeliai nuo klasės, dekoruoti taip, kad būtų matomi tamsiu paros metu); 2) už Kahoot viktorinos apie savaitės veiklas parengimą (su klasės vadovo pagalba, iki penktadienio).
5. Darnumo iššūkio išsikėlimas — savaitė pėsčiomis.
Antradienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1-2 pam. Matematika. (2 pam.) Statistinis tyrimas apie šeimos transporto priemones: fiksuojama kuro rūšis, diagramomis vaizduojami gauti rezultatai, duomenų skaitymas, probleminiai uždaviniai, susiję su judėjimu.
3 pam. Geografija. Atmosferos taršos šaltiniai. Klimatas ir žmogus.
4 pam. Dorinis ugdymas. „Izraelitų išvedimas iš Egipto vergovės“.
Trečiadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1 pam. Istorija. Pirmųjų transporto priemonių atsiradimo istorija.
2-3 pam. Lietuvių kalba ir literatūra (2 pam.). Transporto priemonės laiškas jos naudotojui. Publikavimas padlet sienoje
4-5 pam. Fizika ir biologija. (2 pam.). CO2 tyrimas mokinio aplinkoje. Diskusija „Ar elektromobilis tikrai netaršus?“.
Ketvirtadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
Išvyka į STEAM centrą.
1 pam. Dailė (integruotai su technologijomis). Daugkartinių maišelių, matomų tamsiu paros metu gatvėje, dekoravimas ir siuvimas. (Pristatyti parodai į 109 kab.).
2 pam. Muzika. Dainavimas ir grojaraščio apie transporto priemones sudarymas. 3 pam. Rusų kalba. Žodžių, žodžių junginių apie transporto priemones mokymasis.
Technologijų KONSULTACIJA dėl daugkartinių maišelių siuvimo ir dekoravimo. (Maišelių pristatymas parodai į 109 kab.)
Penktadienis (veiklos su klasės auklėtoju)
1. Refleksija – asmeninės ūgties pasimatavimas: klausimynas Google formoje (tas pats, kaip pradžioje).
2. Pasiūtų maišelių parodos apžiūrėjimas, aptarimas.
3. Virtuali paroda padlete ir jos aptarimas.
4. Kahoot viktorina apie savaitės veiklas.

8 klasės potemė „Žmogaus veiklos įtaka atmosferai“
Pirmadienis (Bendra veikla visiems su klasės auklėtoju)
1. Turimų žinių pasimatavimas.
2. Savaitės pristatymas. Darnumas. Darnaus vystymosi svarba.
3. Video peržiūra „Didžiapėdžio vaikis 2“ ir filmo aptarimas.
4. Atsakingų mokinių komandų sudarymas: 1) už maišelių siuvimą (3 maišeliai nuo klasės, dekoruoti simbolika, susijusia su Žemės išsaugojimu); 2) Stebėjimų bei tyrimų vykdymui ir pristatymų klasei parengimui dėl Tauragės „karštųjų taškų“. (su klasės vadovo pagalba, iki penktadienio).
5. Darnumo iššūkio išsikėlimas — kaip aš galiu prisidėti prie ekologiško miesto kūrimo?
ND mokiniams — suskirsčius klasę į 5 grupes skirti Tauragės teritorijos dalį tyrimui dėl „karštųjų“ taškų. (dėl užduoties skyrimo atsakingos E. Rupšienė, N. Bekerienė)
ND Iš kiekvienos klasės, suskirsčius į 5 grupes, grupių vadovai dėl tiriamųjų darbų veiklos į 302 (dėl chemijos tiriamųjų darbų iki 15 val.).
Ttechnologijų KONSULTACIJA dėl daugkartinių maišelių siuvimo ir dekoravimo simbolika, susijusia su Žemės išsaugojimu. (Maišelių pristatymas parodai į 109 kab.)
Antradienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1 pam. Biologija. Video apie klimato kaitą peržiūra. Viktorina.
2 pam.Susitikimas su Tauragės meru „Tauragė. Žaliasis kursas“ aktų salėje (visos 8 klasės). 3-4 pam. Chemija (2 pam.)Tiriamieji darbai mokykloje ir mokyklos teritorijoje ( Mokiniams — suskirstyti klasę į 5 grupes. ) :1.CO2 ir temperatūros nustatymas, 2. Transporto taršos CO dujomis tyrimas, 3.Lietaus vandens ir dirvožemio rūgštingumo tyrimas, 4.Mikroklimato parametrų nustatymas, 5.Kietųjų dalelių ore tyrimas.
5 pam. Užsienio kalbos. Informacijos paieška ir diskusija apie klimato kaitą.
Trečiadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1 pam. Dorinis ugdymas „Pašaukti būti laimingais“
2 pam. Fizika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai
3 pam. Geografija. Žmogaus įtaka atmosferai. Tauragės „karštieji“ taškai.
4-5 pam. Matematika. (2 pam.) Informacijos rinkimas apie atliekų kiekius Tauragės raj., duomenų apdorojimas, charakteristikos ir duomenų vaizdavimas diagramomis (statistika), probleminiai uždaviniai, susiję su klimato kaita.
Ketvirtadienis (veiklos pagal sudarytą tvarkaraštį)
1-2 pam. Lietuvių k.ir literatūra (2 pam.). Žinutė visuomenei „Pirmojo puslapio naujiena“ (atsak. B. Kelpšaitė-Mozurkevičienė ir L. Norgailienė; išrinktas geriausias žinutes paviešinti tinkluose, žiniasklaidoje).
3 pam. Užsienio kalbos (rusų k., vokiečių k., anglų k.). Žinutės, parašytos per lietuvių kalbos pamoką, vertimas.
4-5 pam. IT (2 pam.). Pristatymų apie tyrimus ir stebėjimus rengimas.
Penktadienis (veiklos su klasės auklėtoju)
1. Ėjimas į STEAM centrą.
2. Refleksija – asmeninės ūgties pasimatavimas: klausimynas Google formoje (tas pats, kaip pradžioje).
3. Diskusija: kaip aš galiu prisidėti prie ekologiško miesto kūrimo.
4. Stebėjimų ir tyrimų pristatymas klasėse dėl „karštųjų taškų“.
BENDROS PASTABOS
1. Į darbų virtualias parodas padletuose galima patekti naudojant QR kodus (jais galima pasidalinti su mokiniais, bendruomene). Kol darbai keliami, padletams reikalingi ir slaptažodžiai. Penktadienio ryte (2021-11-19), kai slaptažodžiai bus nuimti, galėsime jau tik peržiūrėti parodas (darbų nebebus galima įkelti).

Scroll to Top