Tai gražiai skambėjo žodžiai: Laukas, pieva, kelias, upė. Tai gražiai iš jų išaugo Vienas žodis – Lietuva!

Didingai skambančios Lietuvos dvasinio tautos šauklio, poeto Just. Marcinkevičiaus eilės, iškilmingai giedamas Lietuvos himnas – taip prasidėjo šventinis koncertas – minėjimas, kurį mūsų mokyklos mokiniai skyrė Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – atminti. Dienai, kai visam pasauliui dar kartą paskelbėme, jog žengsime protėvių nueitu laisvos Lietuvos keliu. Šiandien mums visiems turbūt kaip niekad anksčiau svarbus žodis laisvė. Dabarties pasaulio situacija, kai nemažai tautų dar tebelieja kraują už savo valstybingumą ir laisvę, skatina mus iš naujo įvertinti šias didžiausias vertybes, kurias mes jau turime. Jos gyvena kiekvieno lietuvio širdyje, kuri plaka vardan Tos Lietuvos.

Visus į šventinį minėjimą – koncertą susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė. Direktorė pabrėžė, kad turime džiaugtis, jog esame laisvi, branginti ir puoselėti tai, ką mums išsaugojo ir padovanojo mūsų tėvai, seneliai, proseneliai. Taip pat progimnazijos direktorė pasveikino ir apdovanojo Padėkos raštais trečių klasių mokines – rajoninio rašinių konkurso „Minčių sparnai“ nugalėtojas: 3c klasės mokinę Aurėją Paulikaitę  (II vieta, mokytoja Loreta Gudaitienė), 3e klasės mokinę Akvilę Venckutę (II vieta, mokytoja Virginija Prialgauskienė), 3a klasės mokinę Sofiją Jarašiūtę (mokytoja Virginija Platakienė) ir  3b klasės mokinę Gustę Varškytę (mokytoja Ligita Vaitkuvienė). Šių mokinių darbai pateko į dešimtuką geriausių konkursinių rašinių, išleista konkurso dalyvių pasakojimų knygelė.

Šventės metu iš mokinių širdžių išsiliejusios skambios dainos, muzika, prasmingi žodžiai ir eilės buvo skirtos mūsų brangiai Lietuvai.

Linkėdami Tėvynei dar daug gražių gyvavimo metų, su meile savo atliekamus kūrinius susirinkusiems dovanojo pučiamųjų orkestras, grodamas vienu populiariausių liaudies muzikos instrumentų – skudučiais maloniai nuteikė skudutininkų ansamblis. Branginti laisvę savo dainomis paskatino vokalo ir gitaros studijos atlikėjai, jautrias, jausmingas dainas atliko ansamblis „Šypsenėlė“, skambindami ukulelėmis Lietuvą sveikino 3a klasės mokiniai, neįprastais muzikos instrumentų skleidžiamais garsais nustebino 2b klasės mokiniai. Visus jaunuosius atlikėjus šventei paruošė mokytojai K. Bivainis, D. Gricius, L. Tamašauskaitė. Dainas mums ir Lietuvai dovanojo svečiai – Tauragės Žalgirių gimnazijos mokiniai ir jų mokytoja E. Bartkienė. Šventinį renginį vedė Miglė Tamošiūnaitė ir Arūnė Murauskaitė.

Scroll to Top