PRADINIO UGDYMO TVARKARAŠTIS

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 M. M. PATVIRTINTA Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-104

KlasėMokytojo v., pavardėKab.PamokosPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
1aV. Platakienė1251Muzika (B)Fizinis ugdymasAnglų klb. (G)Fizinis ugdymasTikyba (katalikų) (T)
2MatematikaMatematikaMatematikaMuzika (B)Lietuvių klb.
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.
4Pasaulio pažinimasLietuvių klb.Pasaulio pažinimasLietuvių klb.Šokiai
5Tikyba (ev.)Antras žingsnisDailė ir techn.Lietuvių klb.Šachmatai
6Etika Dailė ir techn.  
1bŠ. Urbikaitė1281MatematikaFizinis ugdymasFizinis ugdymasMatematikaLietuvių klb.
2Pasaulio pažinimasTikyba (katalikų) (T)MatematikaMuzika (G)Šokiai
3Anglų klb. (G)MatematikaMuzika (G)Lietuvių klb.Pasaulio pažinimas
4Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Dailė ir techn.
5Tikyba (ev.)Lietuvių klb.Lietuvių klb.ŠachmataiDailė ir techn.
6Etika Kimočiai  
1cL. Gudaitienė1271MatematikaTikyba (katalikų) (T)Fizinis ugdymasLietuvių klb.Šokiai
2Fizinis ugdymasMatematikaMatematikaLietuvių klb.Matematika
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.MuzikaLietuvių klb.
4Anglų klb. (G)Lietuvių klb.Lietuvių klb.Pasaulio pažinimasDailė ir techn.
5Tikyba (ev.)Pasaulio pažinimasMuzikaŠachmataiDailė ir techn.
6  Antras žingsnis  
1dB. Šimkūnienė1261Anglų klb. (G)MatematikaFizinis ugdymasMuzika (B)Matematika
2Muzika (B)Lietuvių klb.Tikyba (katalikų) (T)MatematikaLietuvių klb.
3Fizinis ugdymasLietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.Šokiai
4Lietuvių klb.Pasaulio pažinimasLietuvių klb.Lietuvių klb.Dailė ir techn.
5Tikyba (ev. )Antras žingsnisLietuvių klb.Pasaulio pažinimasDailė ir techn.
6Etika Šachmatai  
1eV. Prialgauskienė2231Fizinis ugdymasŠokiaiTikyba (katalikų) (T)MatematikaŠachmatai (Šch/e)
2Anglų klb. (G)MatematikaFizinis ugdymasLietuvių klb.Lietuvių klb.
3MatematikaLietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.Lietuvių klb.
4Lietuvių klb.Pasaulio pažinimasLietuvių klb.Pasaulio pažinimasDailė ir techn.
5Tikyba (ev.)MuzikaLietuvių klb.MuzikaDailė ir techn.
6  Antras žingsnis  
2aR. Stancikaitė1111Lietuvių klb.Šachmatai (Šch/e)MatematikaAnglų klb. (Z/K)Matematika
2Lietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.
3ŠokiaiAnglų klb. (Z/K)Fizinis ugdymasFizinis ugdymasPasaulio pažinimas
4MatematikaLietuvių klb.Pasaulio pažinimasLietuvių klb.Dailė ir techn.
5Tikyba (katalikų)Lietuvių klb.Muzika (G)Muzika (G)Dailė ir techn.
6Tikyba (ev.) Antras žingsnis  
2bL. Tamašauskaitė2211Tikyba (katalikų) (T)MatematikaMatematikaMatematikaMatematika
2MatematikaAnglų klb. (Š/K)Lietuvių klb.Anglų klb. (Š/K)Lietuvių klb.
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Fizinis ugdymas
4Fizinis ugdymasLietuvių klb.Pasaulio pažinimasDailė ir techn.Pasaulio pažinimas
5Antras žingsnisMuzikaŠokiaiDailė ir techn.Muzika
6Tikyba (ev.)/Etika Šachmatai (Šch/e)  
2cO. Jankauskienė2241MatematikaMatematikaŠokiaiMatematikaMatematika
2Lietuvių klb.Lietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.Lietuvių klb.
3Lietuvių klb.Dailė ir techn.Lietuvių klb.Muzika (G)Fizinis ugdymas
4Fizinis ugdymasDailė ir techn.Lietuvių klb.Anglų klb. (Z/Š)Antras žingsnis
5Pasaulio pažinimasAnglų klb. (Z/Š)Šachmatai (Šch/e)Pasaulio pažinimas 
6Tikyba (ev.) Muzika (G)Tikyba (katalikų) (T) 
2dJ. Klėtkienė1121MatematikaAnglų klb. (Z/K)MatematikaŠachmatai (Šch/e)Matematika
2ŠokiaiMatematikaLietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.
3Lietuvių klb.Fizinis ugdymasLietuvių klb.Anglų klb. (Z/K)Pasaulio pažinimas
4MuzikaLietuvių klb.Fizinis ugdymasLietuvių klb.Dailė ir techn.
5Pasaulio pažinimasLietuvių klb.MuzikaTikyba (katalikų) (T)Dailė ir techn.
6Tikyba (ev.) Antras žingsnis  
2eD. Kiniulienė3221MatematikaMatematikaFizinis ugdymasMatematikaFizinis ugdymas
2Lietuvių klb.Pasaulio pažinimasMatematikaLietuvių klb.Matematika
3Anglų klb. (Z/Š)ŠokiaiLietuvių klb.Tikyba (katalikų) (T)Lietuvių klb.
4Pasaulio pažinimasLietuvių klb.ŠachmataiLietuvių klb.Dailė ir techn.
5MuzikaLietuvių klb.MuzikaAnglų klb. (Z/Š)Dailė ir techn.
6Tikyba (ev.) Antras žingsnis  
3aT. Norkienė2111MatematikaMatematikaMatematikaFizinis ugdymasFizinis ugdymas
2Lietuvių klb.Fizinis ugdymasDailė ir techn.Tikyba (katalikų) (T)Lietuvių klb.
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Dailė ir techn.MatematikaPasaulio pažinimas
4Muzika (B)Lietuvių klb.ŠachmataiMuzika (B)Anglų klb. (Z/Š)
5Antras žingsnisPasaulio pažinimasAnglų klb. (Z/Š)Lietuvių klb. 
6 Tikyba (ev.)Lietuvių klb.  
3bD. Remeikienė2201MatematikaMatematikaMatematikaMatematikaLietuvių klb.
2Tikyba (katalikų) (T)Šachmatai (Šch/e)ŠokiaiFizinis ugdymasPasaulio pažinimas
3Lietuvių klb.Anglų klb. (G/Š)Lietuvių klb.Anglų klb. (G/Š)Fizinis ugdymas
4Lietuvių klb.Lietuvių klb.Muzika (G)Lietuvių klb.Dailė ir techn.
5 Lietuvių klb.Pasaulio pažinimasAntras žingsnisDailė ir techn.
6 Tikyba (ev.) Muzika (G) 
3cV. Deksnienė3211Fizinis ugdymasMatematikaMatematikaTikyba (katalikų) (T)Fizinis ugdymas
2MatematikaLietuvių klb.Lietuvių klb.MatematikaLietuvių klb.
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Anglų klb. (Z/Š)Lietuvių klb.Muzika
4Pasaulio pažinimasŠokiaiPasaulio pažinimasLietuvių klb.Šachmatai
5Anglų klb. (Z/Š)Antras žingsnisDailė ir techn.Muzika 
6EtikaTikyba (ev.)Dailė ir techn.  
3dS. Jurgilienė3251Anglų klb. (Z/Š)MatematikaAnglų klb. (Z/Š)MatematikaMatematika
2Fizinis ugdymasLietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Fizinis ugdymas
3MatematikaPasaulio pažinimasLietuvių klb.ŠachmataiLietuvių klb.
4Lietuvių klb.Dailė ir techn.ŠokiaiTikyba (katalikų) (T)Muzika
5Lietuvių klb.Dailė ir techn.Pasaulio pažinimasMuzikaAntras žingsnis
6 Tikyba (ev.)   
3eR. Dulaitienė3241MatematikaMatematikaMatematikaLietuvių klb.Matematika
2Pasaulio pažinimasAnglų klb. (G/Z)Lietuvių klb.Anglų klb. (G/Z)Lietuvių klb.
3Fizinis ugdymasLietuvių klb.ŠokiaiMuzikaAntras žingsnis
4Lietuvių klb.Lietuvių klb.Šachmatai (Šch/e)Dailė ir techn.Fizinis ugdymas
5Lietuvių klb.Tikyba (katalikų) (G)Pasaulio pažinimasDailė ir techn.Muzika
6 Tikyba (ev.)   
4aJ. Rimkuvienė2221MatematikaMatematikaMatematikaMatematikaMatematika
2Anglų klb. (Z/Š)Lietuvių klb.Lietuvių klb.Fizinis ugdymasFizinis ugdymas
3Muzika (B)Lietuvių klb.Tikyba (katalikų) (G)Lietuvių klb.Anglų klb. (Z/Š)
4Lietuvių klb.Pasaulio pažinimasLietuvių klb.Šachmatai (Šch/e)Pasaulio pažinimas
5Lietuvių klb.ŠokiaiDailė ir techn.Muzika (B)Antras žingsnis
6  Dailė ir techn.Tikyba (ev.) 
4bJ. Girulienė2181MatematikaMatematikaMuzika (B)Anglų klb. (G/Š)Matematika
2Lietuvių klb.Tikyba (katalikų) (G)MatematikaMatematikaLietuvių klb.
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Fizinis ugdymasMuzika (B)Pasaulio pažinimas
4ŠokiaiAnglų klb. (G/Š)Lietuvių klb.Fizinis ugdymasAntras žingsnis
5Dailė ir techn.Šachmatai (Šch/e)Lietuvių klb.Lietuvių klb. 
6Dailė ir techn.Tikyba (ev.) Pasaulio pažinimas 
4cP. Vitkevičienė3231MatematikaMatematikaMatematikaFizinis ugdymasMatematika
2Lietuvių klb.ŠokiaiTikyba (katalikų) (G)MatematikaAnglų klb. (Z/Š)
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.
4MuzikaLietuvių klb.Anglų klb. (Z/Š)Pasaulio pažinimasDailė ir techn.
5Antras žingsnisPasaulio pažinimasFizinis ugdymasMuzikaDailė ir techn.
6  ŠachmataiTikyba (ev.) 
4dL. Skurdelienė3131MatematikaMatematikaMatematikaTikyba (katalikų) (G)Anglų klb. (Z/Š)
2Lietuvių klb.Lietuvių klb.Anglų klb. (Z/Š)MatematikaMatematika
3Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.
4Pasaulio pažinimasFizinis ugdymasFizinis ugdymasDailė ir techn.Šachmatai
5ŠokiaiMuzikaPasaulio pažinimasDailė ir techn.Muzika
6Etika Antras žingsnis  
4eR. Stumbrienė3151MatematikaMatematikaMatematikaMatematikaMatematika
2Lietuvių klb.Lietuvių klb.Fizinis ugdymasTikyba (katalikų) (G)Lietuvių klb.
3Lietuvių klb.Pasaulio pažinimasLietuvių klb.Lietuvių klb.Lietuvių klb.
4Anglų klb. (Z/Š)Fizinis ugdymasPasaulio pažinimasFizinis ugdymasAntras žingsnis
5ŠachmataiMuzikaDailė ir techn.MuzikaAnglų klb. (Z/Š)
6  Dailė ir techn.Tikyba (ev.) 

 

Scroll to Top