Vasaros stovykla „Žingsnis į vasarą. Mažieji tyrinėtojai“.

Baigėsi ,,Šaltinio‘‘ progimnazijos būsimųjų pirmokų vasaros stovykla ,,Žingsnis į vasarą. Mažieji tyrinėtojai“. Vaikai visą savaitę – birželio 10-14 dienomis – kasdien kartu su klasės draugais ir mokytoja turiningai leido laisvalaikį. Stovyklos veikloms ir idėjoms įgyvendinti finansavimą skyrė Tauragės rajono savivaldybė pagal vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programą.

Vasaros stovykla įvyko ir pavyko! Nuobodžiauti nebuvo kada.

Būsimieji pirmokai, penkias dienas stovyklaudami netradicinėse mokyklos ir miesto aplinkose, įgijo daug naujų patirčių. Susipažino su klasės draugais ir mokytojomis, turėjo sveikos gyvensenos ir mitybos dieną, lankėsi mokyklos ir Tauragės miesto vaikų bibliotekose, kur klausė ir stebėjo pasakų inscenizacijas. Dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, patyriminėje veikloje, kūrybinėse dirbtuvėse, mokyklos kulinarijos kabinete kepė sausainius, mokyklos kieme tyrinėjo augalus ir vabzdžius. Savaitės veiklas apibendrino policijos departamento ir priešgaisrinės apsaugos atstovai bei vaikų draugas Amsius. Edukacijos metu mažieji stovyklautojai prisiminė saugaus elgesio taisykles gatvėje ir prie vandens telkinių. Vasaros stovyklos veiklų metu tobulėjo vaiko asmenybė, saviraiška, kūrybiškumas, lavėjo kalba, plėtėsi žodynas, formavosi fizinio aktyvumo, rūpinimosi savo sveikata įgūdžiai, žaidžiant komandoje ir laikantis susitarimų ugdėsi ne tik pažinimo, komunikavimo, bet ir socialinė-emocinė-sveikos gyvensenos kompetencijos.

Saugių ir turiningų vasaros atostogų, būsimieji pirmokėliai, iki susitikimo rudenį!

Būsimųjų pirmokų mokytojos Virginija, Ligita, Loreta, Beata ir Greta

Scroll to Top