Viktorina, skirta Lietuvių kalbos dienoms

„Aš – tavo gimtinė“ – tokiu pavadinimu skaitykloje bibliotekininkė Danutė Petkuvienė vedė viktorinas 5, 7, 8 klasių mokiniams, pradinių klasių – prailgintos darbo grupės – mokiniams garsinius skaitymus – „Labas, sraige, kur eini?“. Tai tik vienas iš keleto renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai, bendruomenių telkimui Lietuvoje ir užsienyje. Primenu, kad renginiai, stiprinantys lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, vyksta tarp dviejų valstybei svarbių švenčių – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios. Šiais renginiais siekiama didinti gimtosios kalbos prestižą. Bibliotekininkė paruošė viktorinos medžiagą pagal 5-8 klasių vadovėlius, įdomiai susiedama geografinius, istorinius, literatūrinius faktus, pvz., kokios sąsajos tarp rašytojos Šatrijos Raganos ir Žalgirio mūšio, kaip poetas Maironis sietinas su Lietuvos upėmis, koks tikrasis tauragiškio vaikų poeto Šapelio vardas ir pavardė, koks jauniausias klasikas lietuvių literatūroje. Pastebėtos įdomios tendencijos: mokiniai žengia koja kojon su dabartiniais rašytojais, sakysim, atpažįsta Vilę Vėl, bet nelabai žino Anzelmo Matučio, su kurio eilėraščiais augo kelios dabar jau vyresnio amžiaus kartos. Kartais penktokams buvo sunku atpažinti vyresnių klasių literatūros programoje minimus autorius ir jų kūrinius, tačiau bibliotekininkė skyrė kiekvienam užduotį: užsirašyti 5 dalykus, kurių iki viktorinos nežinojo, bet pamokoje sužinojo.

Pamokose su mokiniais dalyvavo mokytojos Daiva Albrechtienė, Lina Norgailienė, Ligita Šaltienė, Birutė Kelpšaitė-Mozurkevičienė, Neringa Juknienė.

Birutė Mozurkevičienė

Scroll to Top