Darbuotojai

Ugdymo aplinkos darbuotojų sąrašas

Irina Sadauskienė – pavaduotoja ūkiui

Alma Banienė – vyr. buhalterė

Ingrida Orlovienė – buhalterė

Kristina Dovidavičienė – raštinės administratorė

Monika Augaitienė – budėtoja, sekretorė

Juozas Lukošaitis – vairuotojas

Kęstutis Masalskis – IT sistemų eksploatavimo inžinierius

Virgilija Jucevičienė – budėtoja

Vaidas Lazdauskas – darbininkas

Žygintas Poška – darbininkas

Mokytojų padėjėjos:

Ašmantienė Neringa

Dambrauskienė Reda

Ivanauskienė Vida

Kornikienė Laima

Lankauskienė Reda  

Miliauskė Laima

Samoškienė Ineta

Saročkienė Žydra

Steponkienė Sandra

Stulgaitė Ema

Šimaitienė Vilma

Uginčienė Indra

Scroll to Top