Darbuotojai

Ugdymo aplinkos darbuotojų sąrašas

Irina Sadauskienė – pavaduotoja ūkiui

Rita Varškienė – vyr. buhalterė

Alma Banienė – buhalterė

Kristina Dovidavičienė – raštinės administratorė

Monika Augaitienė – budėtoja, sekretorė

Juozas Lukošaitis – vairuotojas

Gintaras Balčius – IT sistemų eksploatavimo inžinierius

Kęstutis Masalskis – IT sistemų eksploatavimo inžinierius 0,25 et.

Nanija Bekerienė – IT sistemų eksploatavimo inžinierė 0,25 et.

Virgilija Jucevičienė – budėtoja

Vaidas Lazdauskas – darbininkas

Žygintas Poška – darbininkas

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Ieva Drochnerytė, 8 675 66388, el.paštas: ieva.drochneryte@tsaltinis.lt

Mokytojų padėjėjos:

Ašmantienė Neringa

Dambrauskienė Reda

Ivanauskienė Vida

Kornikienė Laima

Lankauskienė Reda

Liekienė Loreta

Miliauskė Laima

Samoškienė Ineta

Saročkienė Žydra

Steponkienė Sandra

Stulgaitė Ema

Šimaitienė Vilma

Uginčienė Indra

Scroll to Top