Mokytojų taryba

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

1.        

Albrechtienė Daiva

Lietuvių kalba

Anglų kalba

2.        

Athanasiadi Rita        

Priešmokyklinis ugdymas

3.        

Bekerienė Nanija

Matematika

Informacinės technologijos

4.        

Biknerienė Asta

Anglų kalba

5.        

Bivainienė Vijolyta

Istorija

6.        

Bivainis Kazys

Muzika

7.        

Brazaitienė Regina

Žmogaus sauga

8.        

Buivydienė Violeta

Rusų kalba

9.        

Cariova Marina

Fizinis ugdymas

10.    

Cemnalianskis Gintaras

Technologijos

Fizinis ugdymas

11.    

Ciganienė Gitana

Dailė

12.    

Černeckytė Jūratė

Technologijos

13.    

Deksnienė Virginija

Pradinio ugdymo dalykai

14.    

Dulaitienė Rasa

Pradinio ugdymo dalykai

15.    

Gailiuvienė Alina

Katalikų tikyba

16.    

Girulienė Jolita

Pradinio ugdymo dalykai

17.    

Gricius Darius

Muzika

18.    

Grygalienė Daiva   

Priešmokyklinis ugdymas

19.    

Grublienė Lina        

Priešmokyklinis ugdymas

20.    

Gudaitienė Loreta

Pradinio ugdymo dalykai

21.    

Jankauskienė Odeta

Pradinio ugdymo dalykai

22.    

Janonienė Vaiva

Anglų kalba

23.    

Judelienė Alma

Matematika

24.    

Juknienė Neringa

Vokiečių kalba

25.    

Jurgilienė Sigita

Pradinio ugdymo dalykai

26.    

Kačiušė Vilma

Pradinio ugdymo dalykai

27.    

Kalvanienė Tatjana

Liuteronų tikyba

28.    

Kelpšaitė Mozurkevičienė Birutė

Lietuvių kalba

29.    

Kiniulienė Daiva

Pradinio ugdymo dalykai

30.    

Kybartienė Daiva 

Priešmokyklinis ugdymas

31.    

Klėtkienė Jorūnė

Pradinio ugdymo dalykai

32.    

Lauciutė Loreta

Istorija

33.    

Liutkienė Gražina

Biologija

Gamta ir žmogus

34.    

Marinienė Audronė

Rusų kalba

35.    

Masalskis Kęstutis

Informacinės technologijos

Fizika

36.    

Maslauskienė Vilija

Lietuvių kalba

37.    

Norgailienė Lina

Lietuvių kalba

38.    

Norkienė Teresė

Pradinio ugdymo dalykai

39.    

Paulauskienė Audra

Technologijos

40.    

Paulienė Danutė

Geografija

Gamta ir žmogus

41.    

Petraitienė Renata     

Priešmokyklinis ugdymas

42.    

Petraitienė Vilija

Anglų kalba

43.    

Platakienė Virginija

Pradinio ugdymo dalykai

44.    

Prialgauskienė Virginija

Pradinio ugdymo dalykai

45.    

Ramanauskienė Danutė

Chemija

Gamta ir žmogus

46.    

Remeikienė Daiva

Pradinio ugdymo dalykai

47.    

Rimkuvienė Jolanta

Pradinio ugdymo dalykai

48.    

Rumšienė Alma

Šokis

49.    

Rupšienė Eglė

Geografija

Istorija

50.    

Sarapinaitė Greta   

Priešmokyklinis ugdymas

51.    

Siutilienė Inesa

Anglų kalba

52.    

Skurdelienė Ligita

Pradinio ugdymo dalykai

53.    

Stancikaitė Roma

Pradinio ugdymo dalykai

54.    

Stumbrienė Roma

Pradinio ugdymo dalykai

55.    

Šaltienė Ligita

Lietuvių kalba

56.    

Šimanauskienė Leonora

Matematika

57.    

Šimkūnienė Beata

Pradinio ugdymo dalykai

58.    

Šlickytė Vida

Anglų kalba

59.    

Šlimas Albinas

Technologijos

60.    

Tamašauskaitė Ligita

Pradinio ugdymo dalykai

61.    

Tymalkienė Kristina

Katalikų tikyba

62.    

Totilienė Loreta

Fizinis ugdymas

63.    

Urbikaitė Šarūnė

Pradinio ugdymo dalykai

64.    

Valuckienė Lina

Anglų kalba

65.    

Verpečinskis Vaidas

Fizika

Informacinės technologijos

66.    

Vitkevičienė Palmira

Pradinio ugdymo dalykai

67.    

Zakarienė Laineda

Anglų kalba

68.    

Geštautienė Viktorija

Anglų kalba

 

Scroll to Top