IŠSKIRTINUMAI

Gamtosauginė veikla

„Sąmoningesnio mąstymo ir švaresnio pasaulio link“.
(Lina Bružienė)

Nuo 2009 m. mokykla vykdo Gamtosauginių mokyklų programą. Kiekvienais metais bendruomenei už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje įteikiami Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas ir Žalioji vėliava. Jų – 11 (2020 m.).

Nuo 2015 m. – Darnios mokyklos programos dalyviai. Už kokybišką ir atsakingą darnaus vystymosi iniciatyvų įgyvendinimą – 2 Auksiniai sertifikatai (2018, 2019 m.)

Inicijuojame, organizuojame ir aktyviai dalyvaujame aplinkosauginėse veiklose bei sprendžiame ekologines problemas. Veiklos prasideda klasėse, išsiplečia visoje mokykloje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje. Mokiniai kartu su mokytojais kuria miesto erdves: Inkilų instaliaciją miesto Kartų parke, Miegapelių alėją Pagramančio regioniniame parke. Mokyklos bendruomenė kasmet rūpinasi šalia esančio miško švara. Mokiniai tiria mokyklos aplinką, apibendrinę tyrimus, pristato VGTU organizuojamose konferencijose.  Mokykloje ne tik rūšiuojama, bet ir surenkami nebenaudojami skėčiai, iš kurių mokiniai gamina mezgimo virbalus, drabužių kabyklas bei siuva sportinės aprangos maišelius.

Mokyklos erdvės

Progimnazijos erdvės – mokymuisi, poilsiui, žaidimui, draugystei.

Progimnazijoje erdvės kuriamos susitarus su mokiniais. Dažniausiai patys mokiniai jas ir kuria kartu su mokytojais, tėveliais, menininkais, kūrėjais.

Kartu su dailininke Sigute Ach sukurta mokymosi-poilsio erdvė „Vėjų pieva“, kurioje žaismingai įkomponuotos progimnazijos bendruomenės vertybės. „Kūrybos sparnas“, papuošęs aktų salę, tapo įkvėpimo ieškančiųjų      susitikimo vieta. Kartu su edukatoriumi ir vaikiškų knygų autoriumi Pauliumi Juodišiumi sukurta erdvė – „Pabaisiukų kiemas“ kviečia užsukti mėgstančius skaityti arba tuos, kurie, kuria savo klasės taisykles. „Šachmatų karalystė“, sukurta bendradarbiaujant su Tauragės MKC, suburia tuos, kuriems „…labiausiai rūpi figūros“ J. Kuriant Kulinarijos klasę kartu su Alfu Ivanausku aktyviai veikė visa bendruomenė.

Progimnazija turi net tris mokymosi erdves už progimnazijos ribų, kuriomis gali naudotis visa miesto bendruomenė ir svečiai: Inkilų instaliacija – Tauragės „Kartų parke“, Miegapelių alėja – Tauragės raj. Pagramančio regioniniame parke, Partizanų žūties vieta – Tauragės raj. Kaziškės miške.

Socialinis emocinis ugdymas

Socialinis ugdymas – tai procesas, per kurį vaikai ir suaugusieji įgyja ir mokosi efektyviai naudoti žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

Bendruomenės nariai turi galimybę įsivertinti savo emocinį intelektą (EQ) ir gauti konsultacijas kaip jį tobulinti. Progimnazijoje vykdoma tėvystės įgūdžių programa „STEP“. Nuo 2006 m. progimnazijoje vykdoma psichologės – socialinės pedagogės parengta programa „Gyvenimo žemėlapis“, pagal kurią vedamos stovyklos – patyriminiai mokymai 3-4 klasėms – „Snaigutė“, 5-6 – „Snaigė“, „Sniego gniūžtė“ – 7-8 klasėse ir „Pūga“ šeimoms.

Tarptautinės jaunimo organizacijos „Sniego gniūžtės“ programos vadovės psichologės ir socialinės pedagogės Jolantos Daugalienės veikla įvertinta tarptautiniu ženklu „Išskirtinė lyderė“.

Nuo 2018 m. socialinis emocinis ugdymas progimnazijoje vykdomas kaip atskira pamoka. Socialinio emocinio intelekto ugdymo mokymuose dalyvauja ne tik mokytojai, bet ir tėvai. Kasmet organizuojamas stovyklas-patyriminius mokymus padeda vesti atitinkamų sričių profesionalai, lektoriai iš JAV.

Organizuojamos vasaros stovyklos, kurių pavadinimuose slepiasi konkreti metų filosofija – „Sparnuotas vasaros svajonių karavanas“, „Išvirkščias pasaulis“, „Yra Kažkas, ko niekada nematyti“, „Baltoje vėjų pievoje“, „Pavyzdžiui… Raudoni sandaliukai“ ir kt.

Vienintelis Žemaitijoje mokyklinis pučiamųjų instrumentų orkestras

„Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas…“
M.K. Čiurlionis

Orkestras mokykloje gyvuoja nuo 1958 metų. Aktyviai dalyvauja tiek mokyklos, tiek rajono, tiek respublikiniuose renginiuose, moksleivių, pasaulio lietuvių Dainų šventėse. Kolektyvas – nuolatinis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatų dalyvis, prizininkas.

Orkestrantus nuo pradinių klasių ruošia pats muzikos mokytojas Kazys Bivainis. Kolektyvas toks tvarus, kad progimnaziją baigę mokiniai toliau lieka orkestro nariais.

IT pradiniame ugdyme

Skaitmeninis raštingumas – gyvybiškai svarbus XXI a. įgūdis.

Aktyviai informacines technologijas pradiniame ugdyme diegiame nuo 2010 metų. Progimnazija yra viena iš šešių pilotinių Lietuvos mokyklų kūrusių ir išbandžiusių (2010-2012 m.) Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodiką. Progimnazijos mokytojų patirtis aprašyta Ugdymo plėtotės centro leidiniuose „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas“ bei profesorės Valentinos Dagienės teikimu UNESCO švietimo informacinių technologijų instituto elektroninėje knygoje.
Pažinimo, kūrybiškumo ir skaitmenines kompetencijas mokiniai ugdosi informatikos pamokose. Kūrybiškai pasiruošti ir integruoti informatiką skirtingų ugdymo dalykų pamokose mokytojams ir mokiniams padeda informatikos ir technologinės kūrybos mokymosi programa „Vedliai“.
Inžinerijos pagrindų, problemų sprendimo, kūrybiškumo mokiniai mokosi Robotikos užsiėmimuose.

Šachmatai mokykloje

„Šachmatai – pagal formą – žaidimas, pagal turinį – menas, pagal įsisavinimo sunkumą – mokslas.“
(T. Petrosianas)
Mokydamiesi žaisti šachmatais vaikai įgyja gebėjimų reikalingų realiame gyvenime: taktikos, kūrybiškumo, atkaklumo, apskaičiuotos rizikos, gebėjimą pralaimėti ir tinkamai į tai reaguoti. Šachmatai – nuolatinis tobulėjimas ir pažanga!
Šachmatų žaidimo mokytis pradedame pradiniame ugdyme. Pirmoje klasėje mokinių gebėjimai ugdomi pagal neformaliojo švietimo programą, o antrų-ketvirtų klasių mokiniams siūlomas šachmatų modulis.
Nuo 2015 metų šachmatais žaidžia visi pradinių klasių mokiniai. Žaidimo moko profesionalus šachmatų treneris.
Kasmet vyksta šachmatų turnyrai, į kuriuos įsitraukia visa progimnazijos bendruomenė, atvyksta garsūs šachmatininkai.

Užsienio kalbų mokymas

„Nusiteikite, kad ir kas benutiktų – jūs išmoksite kalbą“.
Kata Lomb

Pasinaudodami kalbų mokymuisi palankiu amžiaus tarpsniu  ir gerindami užsienio kalbų mokymosi rezultatus vėlesniais etapais anglų kalbos pradedame mokyti nuo pirmos klasės.

Skatindami gabių mokinių kūrybinių, meninių ir viešojo kalbėjimo gebėjimų lavinimą, inicijavome 7-8 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkursą nuo 2014 m. Tauragės rajono savivaldybėje, nuo 2016 m. Lietuvos Šaltinio vardą turinčiose mokyklose, nuo 2017 m. respublikoje (nuo 2020 m. konkursas įtrauktas į Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką).

Scroll to Top