Darbo taryba

Eglė Kaminskienė – darbo tarybos pirmininkė, el.paštas: kaminskiene.tsaltinis@gmail.com

Monika Augaitienė – darbo tarybos sekretorė, el.paštas: augaitiene.tsaltinis@gmail.com

Roma Stumbrienė – darbo tarybos narė, el.paštas: stumbriene.tsaltinis@gmail.com

Scroll to Top