Pagrindinio ugdymo tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraštis

 

PATVIRTINTA

TAURAGĖS “Šaltinio” progimnazijos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymų Nr. V-104

MOKYTOJAIDALYKAIKLASĖKAB.  PIRMADIENIS     ANTRADIENIS    TREČIADIENIS    KETVIRTADIENIS   PENKTADIENIS   
    12345671234567123456712345671234567
L.  Š.Liet. k.5c2125c5c 6b6ap.kr  6c6c6b6a6a 5c5c 6c6b6b 5c6b6a6a6c6c        
V. M.Liet. k.8b3078d8a8b8d8c8b  8b8c8d8a8d8c8c8b8c8a8b8ap.kr    8d8a        
B. M.Liet. k.   7c3027b3027d3027b3027a302   7b3067c3067d3067a2057d2057a3057b3057c3057d305  7a305 7a2057d2057b2057c2057c205        
V. NovikienėAnglų k. 324                                   
L. N.Liet. k.6d2056d6d5d5d 6e  6e6e7e7e  6e7e5d6d6d 7e       6e6d7e5d5dp.kr 
D. ALiet. k.5b306  5a  5bp.kr.     5b        5a5a5b5b      5b5a5a 
 Anglų k.  5a5a 5b5b   5d5d3035c3035c303   5a5a5b5b      5c5c 5d5d     
V. P.Anglų k.7e3095a5a6d5b5b7e  5d5d5c5cp.kr  5a5a5b5b 7d6d6d7e7d5c5c 5d5d 7d7e  
l. V.Anglų k.6c3036a6a6c302p.kr. 7e        6a8c8d6e6e8b 6c6c7e8d8b8c 8d8b8c6e7ekl.v. 
V. J.Anglų k.65b208        6b6b7b7c 7a 8c7a7c7b8b7d  6b7d8b8cp.kr.7b8b8c7d7c7a 
A. B.Anglų k.    6d109                  6d2086d208            
I. S.Anglų k.8a2096a6a6c     6b6b7b7cp.kr.7a6a8a7a7c7b  6c6c6b    7b8a8a 7c7a 
V. G.Anglų k.6e                8a8d2126e6e102p.kr.102    8d   8d3028a3028a3026e302   
A. M.Rusų k. 3087e7d8d6a6d6b6e 8a6a7a7b7c 7c7a7b8b8c8d8a8c7d6d6b7e8b6c6c6e     
V. B.Rusų k.7a2027ep.kr. 6a6d6b6e 8a6a7a7b7c 7c7a7b8b8c8d8a8c7d6d6b7e8b6c6c6e     
N. J.Vok. k  7bce1107d1108d110   6ce110       7bce318    8d2098ac2098ac1097d109    6ce109       
V. V.Matem.   7b2017e2017a201          5b3195b206  7e3057a305 7e301  7e3017b3017b3017a3015b2075b2077a2077b207   
 Fizika  8f201   8d2018a201           8c214    8a301         7b2078d207 
A. J.Matem.7d2068a8c6a 7d8d  6a7d 8c6b8a8d 7d8d8a  6b8d8c8a7dp.kr, 8c6a6a6b6b  
L. Š.Matem.7c2076c6c7c5a6e5a8b 6d8b6e6e6c 8b7c6c5a5a6dp.kr.7c8b6e7c6d6d        
N. B.Matem. 3185d5d      5c5c           5d5d     5c5c     
 Inf.techn    8a8b7c8c    6c 7d  6e7e5d5c6a7b  5a6d5b7a   6b8d   
D. P.Geogr.                6c3027d3026e3026b3027c3027e302        6b3076c3077d307 6e3077c3077e307
 Gamta žm  6b1016b1016e1016e1016c1016c101                             
E. R.Geogr.5d301  7a7b7a7bp.kr. 8d 6a 6d8b8a    8c        6a8d8b8a6d8c 
 Istorija  8b8d             8d8b7b7a               7b
G. L.Biolog. 201        7c7c  8b7e  8a7e7d7d 7b 8d8c  7b7a7a     
 G. ir žm.            5d5d  6d6d         6a6a   5c5c5b5b 
D. R.Chemija 302          8a8b8c8d       8d8c8b   8a       
 Gamta žm                           5a5a        
A. Š.Technol. 101        7a7a6d6d7b7b6b6b6a6a6c6c 6e6e8a8b8c8d 7e7e7c7c7d7d 
G. C.Technol. 102        5a5a5b5b  5d5d5c5c                 
J. Č.Technol. 110        7a7a6d6d7b7b6b6b6a6a6c6c 6e6e            
A. P.Technol. 109        5a5a5b5b  5d5d5c5c     8a8b8c8d 7e7e7c7c7d7d 
G.CI.Dailė7b1026e 7d8a7e7c6d              8b5b5c5d7a6b6a5a7b8d8c6cp.kr. 
K. M.Inf.techn 319  8a8b7c8c    6c 7d  6e7e5d5c6a7b  5a6d5b7a   6b8d   
 Fizika  7d8b       7e           7a7c         8b  
L. L.Istorija6a3055b5b5c5c5d5dp.kr. 8c8a7d5a5a        6a6a6c6c6e6e7c7c7d6d6d8c8a 
V. B. Istorija   7e102  6b303                 7e201  6b306         
 etika        7,8 kl.212      5,6kl.210                     
G. C.Kūno k. s.s. 6e6b6d8a6a             6a        6d6b6c6a8a6e 
L. T.Kūno k.8cs.s.7a 8c7e8b7d  7b6d 6c6e 7d6c6b      7b7a 7e7d 8c7b7e7a8bP.kr.
M. C.Kūno k.5as.s.        5b 5a8d5c7c  5b 5d7c 5b5c7c5a5d   p.kr5d5a8d5c 
K. B.Muzika 216    5a          6a6d7a8d7b               
D. G.Muzika         6c2167d2165b2168c2166b2165d216               8a216 6e2168b2165c2167e2167c216
T. K.Tikyba-l.        7,8a205      6kl.207     5kl.202       8bcd209       
A. G.Etika5a207                                   
A. G.Tikyba-k.8d214   8c5c6d7b  p.kr.8b   5a        7a6e8a5d7e7d7c5b6c6a6b8d
R. B.Žm. s.    5b2027c206    7e302            7d3077b3075d3075c307     5a2127a212   

Scroll to Top