Metodinė taryba

Vardas, pavardė

Pareigos

Vaiva Janonienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Vijolyta Bivainienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos veiklos koordinatorė

Audra Paulauskienė

Menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė

Birutė Kelpšaitė–Mozurkevičienė

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Nanija Bekerienė

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

Alina Gailiuvienė

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Lina Valuckienė

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Palmira Vitkevičienė

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Marina Cariova

5–8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Scroll to Top