Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos metodinė taryba

Vijolyta Bivainienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos veiklos koordinatorė;

Rimantė Mačiulienė –  karjeros ugdymo specialistė, finansinio raštingumo mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;

Birutė Kelpšaitė-Mozurkevičienė –  lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė (narė);

Violeta Buivydienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė (narė);

Nanija Bekerienė   – IT, matematikos ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė (narė);

Loreta Lauciutė – socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė (narė);

Gitana Ciganienė – technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė (narė);

Loreta Gudaitienė – pradinio ugdymo mokytojų  metodinės grupės pirmininkė (narė);

Renata Petraitienė – priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė (narė).

Scroll to Top