MOKYTOJAI

 

  Tauragės „Šaltinio” progimnazijos mokytojų sąrašas

2020–2021 m.m.

Eil.Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.        

Albrechtienė Daiva

Lietuvių kalba
Anglų kalba

Metodininkė
Metodininkė

2.        

Athanasiadi Rita        

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja

3.        

Bekerienė Nanija

Matematika
Informacinės technologijos

Metodininkė
Metodininkė

4.        

Biknerienė Asta

Anglų kalba

Metodininkė

5.        

Bivainienė Vijolyta

Istorija

Vyresnioji mokytoja

6.        

Bivainis Kazys

Muzika

Metodininkas

7.        

Brazaitienė Regina

Žmogaus sauga

Vyresnioji mokytoja

8.        

Buivydienė Violeta

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

9.        

Cariova Marina

Fizinis ugdymas

Metodininkė

10.    

Cemnalianskis Gintaras

Technologijos
Fizinis ugdymas

Mokytojas
Metodininkas

11.    

Ciganienė Gitana

Dailė

Vyresnioji mokytoja

12.    

Černeckytė Jūratė

Technologijos

Mokytoja

13.    

Deksnienė Virginija

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

14.    

Dulaitienė Rasa

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

15.    

Gailiuvienė Alina

Katalikų tikyba

Vyresnioji mokytoja

16.    

Girulienė Jolita

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

17.    

Gricius Darius

Muzika

Vyresnysis mokytojas

18.    

Grygalienė Daiva   

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja

19.    

Grublienė Lina        

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja

20.    

Gudaitienė Loreta

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

21.    

Jankauskienė Odeta

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresnioji mokytoja

22.    

Janonienė Vaiva

Anglų kalba

Metodininkė

23.    

Judelienė Alma

Matematika

Vyresnioji mokytoja

24.    

Juknienė Neringa

Vokiečių kalba

Metodininkė

25.    

Jurgilienė Sigita

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

26.    

Kačiušė Vilma

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

27.    

Kalvanienė Tatjana

Liuteronų tikyba

Mokytoja

28.    

Kelpšaitė Mozurkevičienė Birutė

Lietuvių kalba

Metodininkė

29.    

Kiniulienė Daiva

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

30.    

Kybartienė Daiva 

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja

31.    

Klėtkienė Jorūnė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

32.    

Lauciutė Loreta

Istorija

Metodininkė

33.    

Liutkienė Gražina

Biologija
Gamta ir žmogus

Metodininkė
Metodininkė

34.    

Marinienė Audronė

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

35.    

Masalskis Kęstutis

Informacinės technologijos
Fizika

Metodininkas
Vyresnysis mokytojas

36.    

Maslauskienė Vilija

Lietuvių kalba

Metodininkė

37.    

Norgailienė Lina

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

38.    

Norkienė Teresė

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

39.    

Paulauskienė Audra

Technologijos

Ekspertė

40.    

Paulienė Danutė

Geografija
Gamta ir žmogus

Metodininkė
Metodininkė

41.    

Petraitienė Renata      

Priešmokyklinis ugdymas

 

42.    

Petraitienė Vilija

Anglų kalba

Metodininkė

43.    

Platakienė Virginija

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

44.    

Prialgauskienė Virginija

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

45.    

Ramanauskienė Danutė

Chemija
Gamta ir žmogus

Vyresnioji mokytoja
Vyresnioji mokytoja

46.    

Remeikienė Daiva

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresnioji mokytoja

47.    

Rimkuvienė Jolanta

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

48.    

Rumšienė Alma

Šokis

Metodininkė

49.    

Rupšienė Eglė

Geografija
Istorija

Metodininkė
Vyresnioji mokytoja

50.    

Sarapinaitė Greta   

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja

51.    

Siutilienė Inesa

Anglų kalba

Metodininkė

52.    

Skurdelienė Ligita

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

53.    

Stancikaitė Roma

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresnioji mokytoja

54.    

Stumbrienė Roma

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

55.    

Šaltienė Ligita

Lietuvių kalba

Metodininkė

56.    

Šimanauskienė Leonora

Matematika

Metodininkė

57.    

Šimkūnienė Beata

Pradinio ugdymo dalykai

Vyresnioji mokytoja

58.    

Šlickytė Vida

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

59.    

Šlimas Albinas

Technologijos

Metodininkas

60.    

Tamašauskaitė Ligita

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

61.    

Tymalkienė Kristina

Katalikų tikyba

Vyresnioji mokytoja

62.    

Totilienė Loreta

Fizinis ugdymas

Metodininkė

63.    

Urbikaitė Šarūnė

Pradinio ugdymo dalykai

Mokytoja

64.    

Valuckienė Lina

Anglų kalba

Metodininkė

65.    

Verpečinskis Vaidas

Fizika
Informacinės technologijos

Mokytojas
Mokytojas

66.    

Vitkevičienė Palmira

Pradinio ugdymo dalykai

Metodininkė

67.    

Zakarienė Laineda

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

68.    

Geštautienė Viktorija

Anglų kalba

Mokytoja

Scroll to Top