MOKYTOJAI

 

 

Tauragės „Šaltinio” progimnazijos mokytojų sąrašas

2023–2024 m. m.

Informacijai.

Šaltinio progimnazijos darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal tokią taisyklę:

pavarde.tsaltinis@gmail.com

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Albrechtienė Daiva Lietuvių kalba

Anglų kalba

Metodininkė

Metodininkė

2. Bandzinienė Rimutė Vokiečių kalba Metodininkė
3. Bartkienė Virginija Matematika Metodininkė
4. Bekerienė Nanija Matematika

Informacinės technologijos

Metodininkė

Metodininkė

5. Biknerienė Asta Anglų kalba Metodininkė
6. Bitinas Audrius Šachmatai Metodininkas
7. Bivainienė Vijolyta Istorija Vyresnioji mokytoja
8. Bivainis Kazys Muzika Metodininkas
9. Buivydienė Violeta Rusų kalba Vyresnioji mokytoja
10. Cariova Marina Fizinis ugdymas Metodininkė
11. Cemnalianskis Gintaras Technologijos Mokytojas
12. Ciganienė Gitana Dailė Vyresnioji mokytoja
13. Ciunelienė Rasa Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja
14. Černeckytė Jūratė Technologijos Metodininkė
15. Deksnienė Virginija Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
16. Dienienė Virginija Matematika Vyresnioji mokytoja
17. Fedaravičiūtė Vitalija Katalikų tikyba Vyresnioji mokytoja
18. Geštautienė Viktorija Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
19. Gricius Darius Muzika Vyresnysis mokytojas
20. Grygalienė Daiva     (PUG) Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
21. Grublienė Lina         (PUG) Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
22. Gudaitienė Loreta Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
23. Jankauskienė Odeta Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
24. Janonienė Vaiva Anglų kalba Metodininkė
25. Juknaitė-Davidavičė Viktorija

 

Katalikų tikyba Mokytoja
26. Kačiušė Vilma Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
27. Kalvanienė Tatjana Liuteronų tikyba Mokytoja
28. Kasperavičius Saulius

 

Fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas
29. Kelpšaitė Mozurkevičienė Birutė Lietuvių kalba Metodininkė
30. Kiniulienė Daiva Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
31. Kybartienė Daiva   (PUG) Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
32. Kornikienė Laima Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Etika

Mokytoja

Mokytoja

33. Lauciutė Loreta Istorija Metodininkė
34. Liutkienė Gražina Biologija

Gamta ir žmogus

Metodininkė

Metodininkė

35. Mačiulienė Rimantė Finansinis raštingumas Mokytoja
36. Marinienė Audronė Rusų kalba Vyresnioji mokytoja
37. Masalskis Kęstutis Informacinės technologijos

Fizika

Metodininkas

Vyresnysis mokytojas

38. Maslauskienė Vilija Lietuvių kalba Metodininkė
39. Paulauskienė Audra Technologijos Ekspertė
40. Paulienė Danutė Geografija Metodininkė
41. Petraitienė Renata     (PUG) Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
42. Petraitienė Vilija Anglų kalba Metodininkė
43. Platakienė Virginija Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
44. Prialgauskienė Virginija Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
45. Ramanauskienė Danutė Chemija

Gamta ir žmogus

Vyresnioji mokytoja

Vyresnioji mokytoja

46. Remeikienė Daiva Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
47. Rimkuvienė Jolanta Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
48. Rumšienė Alma Šokis Metodininkė
49. Rupšienė Eglė Geografija

Istorija

Metodininkė

Metodininkė

50. Sarapinaitė Greta      (PUG)

 

Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
51. Siutilienė Inesa Anglų kalba Metodininkė
52. Skurdelienė Ligita Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
53. Stancikaitė Roma Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
54. Stumbrienė Roma Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
55. Šaltienė Ligita Lietuvių kalba Metodininkė
56. Šimaitienė Vilma Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja
57. Šimanauskienė Leonora Matematika Metodininkė
58. Šimkūnienė Beata Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
59. Šlickytė Vida Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
60. Šlimas Albinas Technologijos Metodininkas
61. Tamašauskaitė Ligita Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
62. Totilienė Loreta Fizinis ugdymas Metodininkė
63. Trajanauskienė Indrė

 

Anglų kalba Mokytoja
64. Vaitkuvienė Ligita

 

Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
65. Valuckienė Lina Anglų kalba Metodininkė
66. Vitkevičienė Palmira Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė

 

Scroll to Top