MOKYTOJAI

 

 

Tauragės „Šaltinio” progimnazijos mokytojų sąrašas

2021–2022 m. m.

Informacijai.

Šaltinio progimnazijos darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal tokią taisyklę:

pavarde.tsaltinis@gmail.com

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Albrechtienė Daiva Lietuvių kalba

Anglų kalba

Metodininkė

Metodininkė

2. Bekerienė Nanija Matematika

Informacinės technologijos

Metodininkė

Metodininkė

3. Biknerienė Asta Anglų kalba Metodininkė
4. Bivainienė Vijolyta Istorija Vyresnioji mokytoja
5. Bivainis Kazys Muzika Metodininkas
6. Buivydienė Violeta Rusų kalba Vyresnioji mokytoja
7. Cariova Marina Fizinis ugdymas

Žmogaus sauga

Metodininkė

Metodininkė

8. Cemnalianskis Gintaras Technologijos Mokytojas
9. Ciganienė Gitana Dailė Vyresnioji mokytoja
10. Černeckytė Jūratė Technologijos Mokytoja
11. Deksnienė Virginija Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
12. Dienienė Virginija Matematika

Fizika

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

13. Dulaitienė Rasa Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
14. Geštautienė Viktorija Anglų kalba Mokytoja
15. Girulienė Jolita Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
16. Gricius Darius Muzika Vyresnysis mokytojas
17. Grygalienė Daiva Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
18. Grublienė Lina Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
19. Gudaitienė Loreta Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
20. Jankauskienė Odeta Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
21. Janonienė Vaiva Anglų kalba Metodininkė
22. Judelienė Alma Matematika Vyresnioji mokytoja
23. Juknaitė-Davidavičė Viktorija Katalikų tikyba Mokytoja
24. Jurgilienė Sigita Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
25. Kačiušė Vilma Anglų kalba Metodininkė
26. Kasperavičius Saulius Fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas
27. Kazlauskienė Edita Finansinis raštingumas Mokytoja
28. Kelpšaitė Mozurkevičienė Birutė Lietuvių kalba Metodininkė
29. Kiniulienė Daiva Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
30. Kybartienė Daiva Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
31. Klėtkienė Jorūnė Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
32. Lauciutė Loreta Istorija Metodininkė
33. Lankauskienė Reda Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
34. Liutkienė Gražina Biologija

Gamta ir žmogus

Metodininkė

Metodininkė

35. Marinienė Audronė Rusų kalba Vyresnioji mokytoja
36. Masalskis Kęstutis Informacinės technologijos

Fizika

Metodininkas

Vyresnysis mokytojas

37. Maslauskienė Vilija Lietuvių kalba Metodininkė
38. Norgailienė Lina Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
39. Paulauskienė Audra Technologijos Ekspertė
40. Paulienė Danutė Geografija Metodininkė
41. Petraitienė Renata Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
42. Petraitienė Vilija Anglų kalba Metodininkė
43. Platakienė Virginija Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
44. Prialgauskienė Virginija Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
45. Ramanauskienė Danutė Chemija

Gamta ir žmogus

Vyresnioji mokytoja

Vyresnioji mokytoja

46. Remeikienė Daiva Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
47. Rimkuvienė Jolanta Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
48. Rumšienė Alma Šokis Metodininkė
49. Rupšienė Eglė Geografija

Istorija

Metodininkė

Metodininkė

50. Sarapinaitė Greta Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja
51. Siutilienė Inesa Anglų kalba Metodininkė
52. Skausmenis Karolis Liuteronų tikyba Mokytojas
53. Skurdelienė Ligita Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
54. Stancikaitė Roma Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
55. Stumbrienė Roma Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
56. Šaltienė Ligita Lietuvių kalba Metodininkė
57. Šimanauskienė Leonora Matematika Metodininkė
58. Šimkūnienė Beata Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
59. Šlickytė Vida Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
60. Šlimas Albinas Technologijos Metodininkas
61. Tamašauskaitė Ligita Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
62. Tymalkienė Kristina Katalikų tikyba Vyresnioji mokytoja
63. Totilienė Loreta Fizinis ugdymas

Žmogaus sauga

Metodininkė

Metodininkė

64. Vaitkuvienė Ligita Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja
65. Valantiejienė Alina Rusų kalba Vyresnioji mokytoja
66. Valuckienė Lina Anglų kalba Metodininkė
67. Vitkevičienė Palmira Pradinio ugdymo dalykai Metodininkė
68. Volynec Honorata Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja
69. Zakarienė Laineda Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Scroll to Top