ADMINISTRACIJA

„Tik drąsiai žengiant į priekį pasiekiama pažanga“

V.Hugo

Direktorė
Jūratė Lazdauskienė
El.paštas: jurate.lazdauskiene@tsaltinis.lt
Tel.: 8 655 56995

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vijolyta Bivainienė
El. paštas: vijolyta.bivainiene@tsaltinis.lt
Tel.: 8 446 61460

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Biknerienė
El. paštas: asta.bikneriene@tsaltinis.lt
Tel.: 8 446 56002

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Kačiušė
El. paštas: vilma.kaciuse@tsaltinis.lt
Tel.: 8 446 61439

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Irina Sadauskienė
El. paštas: irina.sadauskiene@tsaltinis.lt
Tel.: 8 446 62517

Scroll to Top