ADMINISTRACIJA

„Tik drąsiai žengiant į priekį pasiekiama pažanga“

V.Hugo

Direktorė
Jūratė Lazdauskienė
El.paštas: jurate.lazdauskiene@gmail.com
Tel.: 8 655 56995

Vadovo metų veiklos ataskaitos:

Tauragės Šaltinio progimnazijos direktorės J. Lazdauskienės 2022 m. ataskaita ir užduotys 2023 m.

Tauragės Šaltinio progimnazijos direktorės J. Lazdauskienės 2023m. ataskaita_derinimui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vijolyta Bivainienė
El. paštas: bivainiene.tsaltinis@gmail.com
Tel.: 8 446 61460

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Biknerienė
El. paštas: bikneriene.tsaltinis@gmail.com
Tel.: 8 446 56002

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Kačiušė
El. paštas: kaciuse.tsaltinis@gmail.com
Tel.: 8 446 61439

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Irina Sadauskienė
El. paštas: irina.sadauskiene@tsaltinis.lt
Tel.: 8 446 62517

Scroll to Top