„Erasmus+“ mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „Be My Guide“

„Erasmus+“ mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „Be My Guide“, projekto  Nr. 2020-1-EL01-KA229-078898_6

Projekto partneriai: šešios bendrojo lavinimo mokyklos iš Graikijos, Turkijos, Bulgarijos, Slovakijos, Portugalijos ir Lietuvos.

Projekto tikslas: didinti mokinių žinias ir susidomėjimą kultūriniu šalių paveldu, ugdyti kultūrinį bei tarpkultūrinį sąmoningumą.

Projekto uždaviniai:

  • gerinti mokinių žinias apie savo šalies kultūrą (istoriją, geografiją, literatūrą, papročius, tradicijas, šokius, tradicinę muziką);
  • gerinti mokinių žinias apie kitų šalių kultūras;
  • tobulinti mokinių IT gebėjimus;
  • tobulinti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius anglų kalba;
  • plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto tikslinė grupė: 12-14 metų bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Projekto veiklos: 6 trumpalaikiai mokinių mokymosi mainai, praktinės veiklos, padedančios artimiau susipažinti su kitų šalių kultūra (dainavimas, šokiai, maisto gamyba ir t.t.)

Visos projekto veiklos  finansuojamos iš Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos.

https://www.bemyguides.net/

Projektui įgyvendinti skirtos lėšos: 30 810,00 eurų.

Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020-09-01 – 2022-08-31).

Projekto mokykloje koordinatorė: anglų k. mokytoja Daiva Albrechtienė

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Biknerienė

Scroll to Top