Mokymai pagal Erasmus+ programą

Liepos 10-14 d. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Asta Biknerienė ir Vilma Kačiušė dalyvavo Erasmus+ programos mokymuose Paryžiuje apie gabius ir talentingus mokinius. Mokymuose dalyvavo švietimo darbuotojai iš Vokietijos, Ispanijos, Vengrijos, Rumunijos, Kipro ir Prancūzijos. Dalyviai pasidalijo patirtimi apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą savo šalyse.
Kuo ypatingas gabių ir talentingų vaikų ugdymas? Pirmiausia, jų atpažinimas. Tada SMART tikslai (specifiniai, pamatuojami, pasiekiami, realistiški ir apibrėžti laike) turėtų būti orientuoti į problemos sprendimą ir vaikui kelti iššūkį, kad jis atsiskleistų, įveiklintų savo gebėjimus ir pasiektų rezultatą. O vaiką supanti pozityvi, kūrybiškumą auginanti aplinka šeimoje ir mokykloje padeda, sudaro galimybes jo emocinei būsenai, saviraiškai ir savirealizacijai.
Asta Biknerienė ir Vilma Kačiušė
Scroll to Top